Om Evangelium

En kort introduktion

Konstruktion

Bidra till Evangelium
Bidragsgivare

Regler

Gränsvärldar regelkärna v2.01!
Evangelium speldata del 1 v1.02!
Errata till Evangelium
Skiss på framsida

Om Gränsvärldar

Historia

Framtidens historia
Utomjordingar

Geografi

Månen
Mars (Karta över Mars)
Merkurius
Kolonier
Liv i rymden

Det strategiska läget
Jovian Defence Treaty Armed Forces
Marsianska Försvarsstyrkorna

Teknik

Teknisk utveckling
Fordon i Evangelium

Rymdskepp
Skisser på rymdskepp
Rymdfärder
Rymdskeppsbeskrivningar
   USSC Little Big Horn
   IPV Van Den Haas