Skiss på omslaget

ev_framsida.jpg (25390 bytes)

Ovan finns en skiss på hur omslaget till Evangelium kommer att se ut. Rymdskeppet USSC Little Big Horn modellerades och renderades av Marcus Borbely i 3D Studio Max. Bilden på Orion-nebulosan kommer från NASA och togs med Hubble-teleskopet. Kompositionen i övrigt gjordes av Krister Sundelin.


Tillbaka till Evangelium