Nya nationer år 2100

Faktarutor

Alla stater som presenteras här får en liten faktaruta, i vilken man hittar en sammanfattning av staten i fråga. Det enda som närmare behöver förklaras är valutan. Varje valuta beskrivs med sitt fullständiga namn och sin förkortning, samt med en parentes som innehåller köpkraftsvärdet i motsvarande nutidens svenska kronor. Detta innebär att en typisk Big Mac-meny, som idag kostar 39 kronor, skulle kosta drygt 42 merkurianska handelskrediter år 2101.

Flera av de olika utomjordiska kolonierna har hunnit växa sig ganska stora och till och med vinna sin självständighet. I synnerhet Mars-kolonierna är en stor kontrovers på Jorden. Eftersom Merkurius är privatägt och dessutom en viktig handelspartner kan man inte påverka Merkurius nämnvärt. Titan ligger för långt bort och Ganymedes har fördelen av att ligga i ett strategiskt känsligt område, eftersom både USA och Folkrepubliken Kina tävlar om området. En upptrappning med syfte att återta Ganymedes kan allt för lätt tolkas som provokativ av Kina.

Mars-kolonierna är däremot en stor kontrovers. I och med dess läge, mellan Jorden och det resursrika asteroidbältet, så är Mars en naturlig nyckelpunkt i den interplanetära handeln. Dessutom så är Mars en mycket viktig matleverantör till de inte riktigt självförsörjande bältkolonierna. Mars frigörelse var en kalldusch för de jordiska nationer som sponsrade kolonierna. Innan man hade hunnit bygga den väpnade rymdstyrka som krävdes för att återta Mars hade marsianerna själva byggt en försvarsstyrka, varför ett återtagande av kolonierna var omöjligt. Med ryskt stöd kunde marsianerna säkra sin självständighet, trots att flera jordiska nationer vägrade att erkänna deras suveränitet.

Merkurius

Merkurius

Stat: Independent Mercury Consortium, samordnas av Bank of Mercury
Valuta: Merkurianska handelskrediter, MTC (~0,92 SEK). Valutan är mycket stark och används även på andra platser.
Försvar: Liten men effektiv rymdflotta baserad kring solfångare i omloppsbana som kan användas som mikrovågsvapen. JDT Colonial Guards ansvarar för lag och ordning.

Merkurius är ett konsortium av företagsstater som samverkar med fackförbunden på den heta planeten. Företagen samordnas av Bank of Mercury, vilket närmast kan motsvara riksbank och regering på Merkurius.

Merkurius har en mycket stor marknadsandel av tung industri, huvudsakligen i form av råvaruproduktion, och äger stora andelar av asteroidbältet. Även om Merkurius ligger ganska dåligt till rent strategiskt så är de ändå en stor politisk och ekonomisk maktfaktor genom sina tillgångar i resten av solsystemet.

Det merkurianska kynnet är välkänt i solsystemet på samma sätt som den amerikanska drömmen. En merkurian ses ofta vara full av energi, hård som sten och väldigt målmedveten. Han är också en person som inte låter sig köras över av någon, inneboende eller utomstående, och kan svälja stoltheten och samarbeta med sin värsta konkurrent om så krävs. Han är inte våldsam, utan har andra metoder att jävlas om det skulle krävas.

Utförlig information om Merkurius

Mars

Mars

Stater: Arcadia, Mount Olympos, Tharsis och Soujourner.
Valutor: Marsianska dollar (MAD) eller marsianska pund (MAP) är gångbara så gott som överallt.
Försvar: Huvudsakligen värnpliktsförsvar, men Arcadia har en elitarmé. Det globala försvaret av Mars samordnas av försvarsalliansen MDF (Martian Defence Force) som är en stor del av JDTs väpnade styrkor.

Mars har fyra oberoende men samverkande stater, nämligen Arcadia, Mount Olympos, Tharsis och Soujourner. Mount Olympos huserar Marsianska samverkansrådet och Marsianska försvarsstyrkornas högkvarter som är gemensamma för de fyra marsianska staterna.

Mars är en viktig ekonomisk knutpunkt i solsystemet. En stor och väl utbyggd rymdhamn på Mars måne Phobos tillsammans med låg flykthastighet gör Mars till det naturliga valet för att tillverka livsmedel till Bält-kolonierna och även dra nytta av Bältkoloniernas produktion. Dessutom är Mars en strategiskt viktig plats även i militär synvinkel. Genom sin position mitt emellan Jorden och asteroidbältet är Mars den av de två platser som man föredrar för att kontrollera asteroidbältet. Den andra platsen är Jupiter, och eftersom joviansk rymd är omtvistad och långt bort från Jorden är Mars att föredra.

Utförlig information om Mars

Titan

Titan

Statsskick: Republik med parlamentarisk demokrati
Statschef: President Dieter Gruswald
Regeringschef: Statsminister Jaques Montagne
Antal invånare: 40.000
Huvudstad: Huygens
Försvar: JDTs Colonial Guard
Huvudnäring: Kolväten från Titans atmosfär, ädelgaser från Saturnus atmosfär, raffinerade produkter från dessa.
Valuta: Merkurianska handelskrediter (MTC) eller EMU används och accepteras.
Historia: Den europeiska kolonin Huygens, uppkallad efter den astronom som upptäckte Saturnus ringar samt månen Titan, upprättas 2052 och lever ett ganska lugnt liv, nästan helt avskärmat från resten av solsystemet. 2070 förklarar Titan sig självständigt, eftersom man ändå är tvungen att klara sig helt själva. Marsstaterna är de första att erkänna Titans självständighet och Europa tvingas så småningom också erkänna kolonins självständighet. 2073 går man med i det nybildade JDT.

Titan är mänsklighetens mest avlägsna fasta utpost. Trots att kolonin bara har omkring 40.000 invånare så har den ändå förklarat sig självständig. Kolonin är helt ohotad på grund av de enorma avstånden. En väpnad styrka skulle ta omkring tre till fyra år på sig att nå fram, precis som vilka andra transporter som helst.

Kolonin har därför tvingats att bli helt självförsörjande. Titanierna är därför synnerligen skickliga på syntetisk mat, vilka fås fram ur den kalla kolvätesoppa som utgör Titans atmosfär. Dessa kolväten exporteras även inåt i solsystemet tillsammans med ädelgaser från Saturnus atmosfär och även andra råvaror från Saturnus vackra ringar, samt allehanda raffinerade produkter från dessa. Man har egentligen inga importbehov.

Försvarsmässigt är Titan minimalistiskt. Man har ingen egen försvarsstyrka, men JDTs Colonial Guard kan tjänstgöra vid Titan, vilket anses vara en långtidstjänst med mycket låg risk. Colonial Guard får ofta ta laguppehållande funktioner utöver försvar. Infödda titanier kan naturligtvis skriva på ett kontrakt för JDTs Colonial Guard. En del av JDTs övriga medlemmar anser att Titan bara rider snålskjuts på de övriga medlemsstaterna, men Titan betalar å andra sidan för sig tack vare sin export av högklassiga kolväten och ädelgaser.

Annars har Titan kommit att bli ett lokalt lärdomscenter. Av de 40.000 invånarna är nästan tusentalet forskare och ytterligare 3.000 studenter som tillbringat nästan fyra år i kölddvala enbart för att få studera vid Titan. Även om de experiment som utförs på Titan och Saturnus övriga månar inte är lika spektakulära som de amerikanska överljusexperimenten vid Uranus så är de minst lika användbara för mänskligheten.

Ganymedes

Ganymedes

Statsskick: Republik med parlamentarisk demokrati.
Statschef: Premiärminister Mikhail Rugievitj Mosjarenko
Regeringschef: Premiärminister Mikhail Rugievitj Mosjarenko
Antal invånare: 860.000
Huvudstad: Sacharov, tidigare kallad Ganymede One 
Försvar: Fyraårig värnplikt, medlem i JDT, permanent närvaro av JDT och JDTs högkvarter.
Huvudnäring: Gruvdrift, råvaru- och bränsleproduktion.
Valuta: Merkurianska handelskrediter (MTC) används.
Historia: Baslägret upprättas år 2042. 2045 utkämpas de första rymdstriderna någonsin mellan Ryssland och Kina. Ryssland drar sig bort från Jupiter och strandar därmed ett antal ryska civilister på Ganymedes. En militär bas upprättas 2049, och civilisterna får redan spela andra fiolen som stödfunktion till basen och helt beroende av den. Civilisterna försöker utveckla en gruvdrift och råvaruproduktion vid Jupiter, men hindras alltjämt av militärer. I hemlighet inleder den civila administrationen förhandlingar med andra intressenter, och i 2073 förklarar man sig självständiga, får skydd av den Ryska flottan som i hemlighet kommit in i joviansk rymd och sammankallar andra självständiga kolonier till överläggningar. Kort därefter annonseras JDT, med sitt försvarshögkvarter på Ganymedes och stora delar av sina styrkor där.

Ganymedes historia börjar som något så icke-spektakulärt som ett basläger, men kom senare att bli centrum för amerikansk, kinesisk och rysk politik i joviansk rymd. På grund av Jupitersystemets enormt rika resurser blev det snart av strategiskt intresse, vilket gjorde att flottstyrkor flyttades dit. Under en kort tid år 2045 så var det mycket nära att det spända läget ledde till krig mellan Ryssland och Folkrepubliken Kina. Ryssland drog sig tillbaka från joviansk rymd, men Kina och Förenta Staterna hade båda permanenta baser vid Jupiter.

En av dessa baser var det gamla baslägret på Ganymedes och det enda som hade civil befolkning, delvis rysk sådan som blivit strandad när Ryssland drog sig bort från Jupiter. 2073 fick civilisterna på Ganymedes nog av att alltid spela andra fiolen till de amerikanska flottstyrkorna och fick till och med några av amerikanerna med sig, och därmed hade den nya självständiga staten kommit till.

Ganymedes är en demokratisk republik som huvudsakligen lever av gruvnäringen i joviansk rymd. Utöver isbrytning på ytan finns det gott om råmaterial på månen och runt omkring, vilka bryts och skickas in mot Jorden. Det är framförallt de jordiska medlemsnationerna i JDT som köper Ganymedes råvaror.

Bosättningen på Ganymedes är ganska liten. Man har visserligen en värnplikt, men den räcker inte för att fylla försvarsbehovet när både Kina och Förenta Staterna står på tröskeln. Vidare försvarsbehov täcks av ryska, sydafrikanska och marsianska värnpliktiga med långtidsstjänst samt huvudsakligen brittisk stamanställd personal. Även annan stamanställd personal förekommer men brittiska och även arcadiska medborgare utgör den största enskilda nationaliteten bland de stamanställda. De omfattande försvarsstyrkorna finns där för att dels skydda den civila råvarupåroduktionen men också för att JDTs försvarshögkvarter finns på Ganymedes.

Kolonier

Flera kolonier har inte haft möjlighet att bli självständiga. Andra har egentligen inte haft lust. Därmed finns det några kolonier som fortfarande styrs från Jorden

Månen

Månen

Stater: Ryssland, Förenta Staterna, Japan, Europeiska Unionen med flera.
Valutor: Huvudsakligen japanska yen (JPY), amerikanska dollar (USD), ryska rubel (SUR), även euro (EUR).
Försvar: Amerikansk och rysk militär närvaro är stark. Övriga har inte mycket krigsmakt i området.

Månen är en av de få himlakroppar som är bosatta av flera nationer. På månen finns tre större bosättningar ägda av USA, Ryssland respektive Japan. De ryska och amerikanska bosättningarna är en del av den federala administrationen på så sätt att Tsiolkovskij är en delrepublik i Ryska Federationen och Pacifica är en delstat i Amerikas Förenta Stater. Kaguya, den japanska bosättningen, är däremot "bara" en stad i Japan.

Utförlig information om månen

Bortom Saturnus

Bortom Saturnus finns det inte mycket. Ett forskningsskepp ligger permanent stationerat vid Uranus och får då och då besök av skepp från Jorden som levererar förnödenheter och utrustning. Forskningsskeppet vid Uranus ligger i anslutning till solsystemets största radioteleskop som ständigt avlyssnar galaxen i hopp om att få förnyad kontakt med de främlingar som sände signalen som mottogs 2077. Man sysslar även med en del överljusexperiment, och Uranus kommer förmodligen att stå som avskjutningsbas för den bemannade överljusfarkosten som just nu byggs i omloppsbana kring Jorden.

Två djuprymdsspaningsskepp har skickats ut mot solsystemets utkanter. Det ena har nått fram till Neptunus och kommer där att genomföra en hel del experiment. Det andra har fortfarande omkring ett års resa kvar till Pluto.


Tillbaka till Evangelium