Idén med Evangelium är att det utspelar sig omkring sekelskiftet till 2100-talet. Det ska vara en ganska ljus framtid, men fortfarande möjliga konflikter. Det ska vara en tid av mystik och undran och den "sense of wonder" inför det okända som jag har saknat inom SF sedan urminnes tider. Det ska vara storslaget på samma sätt som År 2001 och 2010 - Andra Rymdodyssén

Det ska också vara ett tekniskt realistiskt SF-spel. Förutom den lilla biten "teknomagi" som överljusdrift innebär ska allt vara så realistiskt som det går att få det. Detta innebär inga gröna strålar i rymden, inga kraftsköldar, ingen konstgjord gravitationsmanick, inga Andra Världskrigs jaktskepp i rymden och inga "utomjordingar" som är identiska med människor förutom ett par spetsiga öron eller konstig näsrot.

Evangelium är bara den första delen av tre rollspel i serien "Gränsvärldar". Del två kallas för "Colonial" och utspelar sig år 2512, mitt under mänsklighetens stora expansionsera. Del tre kallas för "Imperium" och utspelar sig år 2924, vid mänsklighetens höjdpunkt. Jag har än så länge inga planer på att lägga upp Colonial och Imperium, men vem vet?


Skribenter och Modellerare!

En av de grundläggande idéerna med projektet är att utomstående ska kunna påverka resultatet. Idéplitare behövs till stor del, men jag skulle också behöva hjälp med att modellera och rendera rymdskepp och utrustning till Evangelium. Eftersom mina 3D-kunskaper är ganska begränsade så är jag alltså tvingad till att göra skisser i 2D, men riktiga renderade modeller skulle vara mycket trevligt.

Jag har fått ett par frågor om reglerna till Evangelium, samt ett par regelförslag. Nu har jag sedan ganska länge beslutat mig för att använda de regler som står specificerade i Gränsvärldar på grund av att det är ett flexibelt och realistiskt regelsystem som dels passar miljön och dels faktiskt har speltestats med framgång under två till tre år ungefär. Jag tar gärna emot regelförslag, men bli inte besvikna om jag tackar nej.

Annars behöver jag alla möjliga former av bidrag. Var lugn, i den mån som de passar in i Evangelium så läggs de upp här förr eller senare (hur mycket senare beror på hur mycket tid jag får över och hur mycket som behövs redigeras). Dessutom kommer jag att sätta upphovsmannens namn på sidan med bidragsgivare. Jag är inte rädd för motsägelser, men i de fall där de inträffar så får jag be författaren att putsa på sina förslag. Observera att principen "först till kvarn" gäller.

Allt eftersom arbetet på Evangelium fortskrider kommer mer och mer information att postas på den här sidan, så sätt ett bokmärke här för att följa upp vad som händer.

Alla förslag på vad som ska ingå i Evangelium mottages tacksamt. Skicka ett mejl till mig med dina förslag.


Tillbaka till Evangelium