Karta över Mars

ev_mmap.jpg (47607 bytes)

ev_mmapf.gif (9588 bytes)

Kartan ovan är en topografisk karta som visar höjden i kilometer på Mars tillsammans med ett flertal viktiga landmärken.

Mount Olympos omfattar de fyra städerna i direkt anslutning till Olympus Mons. Tharsis omfattar de tre städerna vid Tharsis Montes. Soujourner omfattar de tre städerna på Acidalia Planitia. I närheten av huvudstaden Acidalia finns Viking 1-landaren och Pathfinder-landaren bevarade på sina landningsplatser. På Arcadia Planitia finns Arcadias två städer.


Tillbaka till Evangelium