Framtidens Historia

2002: Amerikansk domstol fastslår att en människas genetiska uppsättning är privat egendom. En genetisk undersökning kräver därför domstolsbeslut och husrannsakningsordet för att få genomföras.

2005: Internationell rymdstationen invigd.
Förenta staterna förbjuder genetisk modifikation av ej födda foster, så tillvida att det inte rör sig om behandling av en diagnosticerad genetisk sjukdom. Samma år fälls två genforskare för brott mot lagen då de enligt föräldrarnas önskemål modifierat foster för att bli "bättre".

2009: Förenta Nationerna antar resolution 2009:962, vilken fördömer genetisk modifikation av ej födda foster i alla andra syften än att behandla genetiska sjukdomar samt fastslår att en persons genetiska kod är dennes egendom och aldrig kan avkrävas någon. Resolutionen blir grund för många liknande lagar runt om i västvärlden.

2011: Första bemannade marslandningen vid Carl Sagans Minnesplats. Existensen av liv i form av mikrober på Mars bekräftas.

2015: Första Jupiter-expeditionen.

2019: Odyssey, en internationell bosättning, sätts upp på Månen i Mare Imbrium. Gruvbrytning sker i dagbrott och skickas med en masslunga till omloppsbana.

2021: Ryssland tvingas dra sig ur Odyssey-projektet av ekonomiska skäl.

2022: Ny station i omloppsbana kring Jorden, High Orbit, färdigställd.

2024: Amerikas Förenta Stater återupptar arbetet med Odyssey och fortsätter ensamma.

2026: Phobos-stationen påbörjas vid Mars.
Det "ryska undret", återhämtningen från den ryska ekonomiska krisen, avslutas. Under fem år lyckas man rädda Ryssland från bankrutt. Tsiolkovskij-kratern bosätts av Ryssland. Från dagbrotten i Tsiolkovskij hämtar man råmaterial för byggandet av en rysk-japansk rymdstation vid L4-punkten. Innan Ryssland och Japan hinner enas om ett namn på stationen får den namnet "L4-stationen" i folkmun.

2027: Förenta Staterna lyckas äntligen finansiera byggandet av L5-stationen. Projektet L5 blir i första hand militärt.
Den japanska Kaguya-kolonin grundas i Mare Nubium på Månen

2028: En nära miss av en större asteroid orsakar en kraftig höghöjdsexplosion i provinsen Quinjang i Kina. Händelsen föranleder uppstarten av projekt Rymdvakt.

2030: Det första krigsrymdskeppet, Offensive Space Vessel Norman S. Schwarzkopf, rymdsätts från den halvfärdiga L5-basen. Två månader senare rymdsätter Ryssland sitt första krigsrymdskepp, Tsar Nikolai Romanov och inleder därmed den första militära kapprustningen i rymden. Terminologin "offensive vessels" fastnar, trots ryssarnas envisa försök att använda termen "rymdkryssare".
L4, den rysk-japanska samarbetesstationen, färdigställs. Reguljär trafik mellan Jorden och Månen kommer igång på allvar och turismen i Kaguya sätter igång.

2033: Soujourner-kolonin upprättad.
Golfströmmen vänder och orsakar en ekologisk kris i norra Europa, då området får ett klimat motsvarande Alaska. Energifördelningskommisionen börjar sitt uppdrag med omedelbar verkan på initiativ från Europeiska Unionen.

2036: Ceres-kolonin upprättas i asteroidbältet. Gruvbrytning i asteroidbältet börjar.
Marspesten slår till och Soujourner sätts i karantän.

2037: Merkurius koloniseras av privata företag och anses som självständigt.

2039: Ett botemedel mot den plågsamma Marspesten upptäcks efter att mikroben som orsakar den isoleras. Mikroben lever på förbränning av alkohol och som angriper fettceller och lever. Senare samma år lyckas man utarbeta en behandlingsmetod och karantänen lättas.
Kolonierna Mount Olympos och Tharsis upprättas på Mars, trots Marspesten.

2040: Första reguljära trafiken mellan Jorden och Mars. Terraformning av Mars inleds.

2041: Arcadia-kolonin upprättas på Mars.

2042: Första landstigningen på Jupiters månar. Utomjordiska marina livsformer upptäcks under isen på Europa. Ganymedes uppförs som permanent basläger för framtida expeditioner.

2045: Första rymdstriden i historien: ryska och kinesiska styrkor drabbar samman vid Jupiter i strid om omloppsbanorna kring månen Europa. Ryssland drar sig tillbaka från joviansk rymd. Ett tillstånd av ofred inleds mellan Folkrepubliken Kina och Ryssland och båda sidor börjar rusta upp, både på Jorden och i rymden.

2047: Kinesiska styrkor drabbar samman med ryska styrkor Månen efter ett landstigningsförsök. Kina inser att Ryssland inte kommer att tolerera kinesisk närvaro på Månen och låter området vara. Kineserna koncentrerar sig istället på den jovianska rymden där de har större militär närvaro.

2052: Titan koloniseras av Europa.
Mare Imbrium blir Förenta Staternas 51a stat med det officiellt namnet "Pacifica", och ytterligare en stjärna kläms in på den amerikanska flaggan. L5-stationen anses tillhöra Pacifica.

2055: Ett asteroidnedslag ödelägger Düsseldorf. Nedslagsenergin motsvarar en explosion av ett femhundrakilotons kärnvapen.

2062: Vatikanen förklarar att även artificiella intelligenser och kloner kan ha en själ och att själen kommer från Gud. Därmed breddar man vägen för medborgarskap för kloner och AIer.

2067: Studentkravaller utbryter i Mount Olympos och Tharsis strax före jul. Amerikansk trupp sätts in mot studenterna, trots guvernör Ellis B Winstons protester. Guvernören avsätts.

2068: Mount Olympos och Tharsis förklarar sig självständiga och väljer den avsatte guvernören som sin första president. Självständigheten erkänns av Merkurius, Tyskland och Ryssland. Förenta Staterna och Frankrike, som finansierat de båda kolonierna, vägrar att erkänna deras självständighet. Ryssland skänker en medium offensive vessel, Vladimir Juljanov, och fyra light offensive vessels till de fria marsstaterna, med vilken Phobos-stationen erövras. Den Marsianska Försvarsstyrkan, MDF, bildas.
Artificiella intelligenser och kloner får medborgarrätt hos bode Mount Olympos och Tharsis. Flera andra nationer följer efter under de följande åren.

2069: Soujourner gör sig fria från Förenta Staterna i en kort och oblodig kupp. Arcadia följer med av bara farten. Soujourner och Arcadia går med i den Marsianska Försvarsstyrkan.

2070: Titan förklarar sig självständigt och erkänns omedelbart av de marsianska staterna och Merkurius. Europa släpper Titan efter hårda påtryckningar av resten av världen.
Förenta Staterna förbereder ett militärt återtagande av Mars.

2071: Två heavy offensive vessels, MDFSC Carl Sagan och MDFSC Andrei Sacharov, levereras till Mars från Merkurius. Förenta Staternas invasionsplaner avställs då MDFs rymdstyrkor numera uppgår i sju krigsrymdskepp och en fast bas i omloppsbana, vilket gör MDF till den fjärde största rymdflottan efter Förenta Staternas egen, Ryssland och Folkrepubliken Kina. Även om Förenta Staterna har ett numerärt överläge så är överläget inte stort nog för att kunna skicka en rymdstyrka som är stark nog att slå ut MDFs styrkor utan att ge avkall på säkerheten på andra håll.

2073 Ganymedes förklarar sig självständigt.
Jovianska Försvarspakten (JDT, Jovian Defense Treaty) bildas. Titan, Ganymedes, Mount Olympos, Tharsis, Arcadia, Soujourner, Merkurius, Ryssland och Sydafrika är de första medlemmarna. JDF blir JDTs väpnade arm.

2077 Utomjordiska signaler med intelligent ursprung fångas upp av flera av varandra oberoende mottagare på Mars och på Jorden. Ursprunget är Wolf 1039, en röd underjätte på drygt 40 ljusårs avstånd.
Religiösa kravaller utbryter i bland annat Teheran, Bagdad, Jerusalem, Dublin, Rom och Kairo. De religiösa kravallerna tvingar Iran att ta till vapen. Det utomjordiska meddelandet deklareras som "falsk propaganda mot islam av den amerikanska satan". Bagdad ställer sig bakom uttalandet.

2080 Sverige går ur EU. Detta innebär givetvis en enorm prestigeförlust för EU som med ekonomiska sanktioner och militära blockader försöker tvinga in Sverige i unionen igen. Sverige får dock omedelbart stöd från Norge och konflikten är nära att utbryta i krig. En marin invasion av Skåne och Blekinge förbereds på Bornholm och i Danmark och fallskärmstrupp samlas i Tyskland. Samtidigt mobiliserar Sverige och får stöd av Norge. Flera luft- och sjöstrider inträffar över och på södra Östersjön.

Danmark går också ur EU och hela den europeiska invasionen av Sverige kommer därmed av sig, och de ekonomiska sanktionerna dras tillbaka. Danmark, Norge och Sverige bildar den Nordiska Försvarsunionen. Även Finland går med i unionen. Ett frostigt förhållande inleds mellan Norden och Europa. Norden och framförallt Sverige och Danmark tvingas rusta upp sina respektive försvarsstyrkor. Den Nordiska Försvarsunionen ingår ett samarbetesavtal med JDT, men går officiellt inte med i den.

2086 Den utomjordiska signalen är delvis avkodad och presenteras som ett vetenskapligt och matematiskt dokument. Detta offentliggörs sedan man lyckats genomföra en stabil och omedelbar kontakt mellan ett forskningsskepp vid Uranus och Jorden. Trots att avståndet mellan Jorden och Uranus är mer än två och en halv ljustimme, och att en radiosignal från Uranus därför skulle nå Jorden först efter drygt två och en halv timme, så kunde man genomföra dataöverföringen ögonblickligen. Detta är det första genombrottet inom den gren som kommit att kallas hyperrelativistisk fysik.

2087 Spänningen mellan Storbritannien och Europeiska Unionen ökar på grund av Storbritanniens krav på ökad självständighet. I augusti går Storbritannien ur Europeiska Unionen vilket tillfredsställer den brittiska populasen men i övrigt ökar spänningen ännu mer. På grund av Europas dödläge mellan Ryssland, Storbritannien och Norden kan EU dock inte vidta några som helst militära åtgärder.

2089 Första överljussonden testas.

2091 Första interstellära expeditionen startas av ett internationellt konsortium med medlemmar från samtliga rymdfarande nationer. Tolv obemannade sonder sänds iväg till närliggande stjärnor.

2092 Alpha Centauri-sonden börjar sända tillbaka data med en hastighet av 30 bitar i sekunden.

2094 Storbritannien går med i JDT. Avtalet med NATO rivs upp.

2096 Förenta Staternas senat röstar igenom Marco Polo-förslaget. Interstellar Explorer Vessel Marco Polo ska bli mänsklighetens första ambassadör för att nå ursprungsplatsen för den utomjordiska signalen. IEV Marco Polo börjar byggas i omloppsbana kring Jorden. Träningen av dess besättning inleds på olika platser i USA.

2100: Asteroiden Damocles observeras med kollisionskurs mot Jorden. Till enorma kostnader skickas gruvriggen Patrick Thomson för att dra asteroiden ur kurs och asteroiden snuddar bara atmosfären över södra Atlanten och Stilla havet. Rykten sprids om att Damocles avsiktligt skickats mot Jorden av infektionister.

2101 NU!

2104 Planerad avresa för IEV Marco Polo.


Tillbaka till Evangelium