Merkurius

Faktaruta om Merkurius

Medelavstånd från solen: 0,387 astronomiska enheter = 57,9 miljoner kilometer.
Omloppstid: 88 jordiska dygn
Rotationstid: 58,65 jordiska dygn
Gravitation: 0,39 G
Dagsmedeltemperatur: +300 grader Celsius (varierar normalt mellan +95 och +326 grader beroende på tid på dygnet och breddgrad).
Nattmedeltemperatur: -150 grader Celsius.
Atmosfär: ingen

ev_merk.jpg (19606 bytes)

Bilden kommer från NASA och är hopsatt av flera bilder från Mariner 10

Grekerna och romarna uppkallade denna planet efter sina budbärargudar, Hermes respektive Mercurius, eftersom den rörde sig snabbare över himlen än någon annan planet. Dess höga hastighet (50 km/s) är naturligtvis ett resultat av Merkurius närhet till solen.

Närheten till solen utgör också problem eftersom det är svårt att få några detaljer. Man visste egentligen inte så mycket mer om Merkurius än dess banegenskaper innan den amerikanska rymdsonden Mariner 10 flög förbi i 1974. Innan dess hade man fått förlita sig på astronomerna Johann Hieronymus Schroeters (tidigt 1800-tal) och Giovanni Schiaparellis (tidigt 1900-tal) observationer,. Man trodde länge att Merkurius dygn var lika med dess omloppsbanetid och att samma sida alltid var vänd emot solen. Detta visade sig vara fel. Merkurius har i själva verket ett drygt 58 jordiska dygn långt dygn till skillnad från dess år som är 88 dygn långt.

Merkurius yta påminner till viss del om Månen. Det är en död värld utan atmosfär, något större än månen och med en yta som är ärrad av otaliga nedslagskratrar. Till skillnad från Månen finns det dock inga "hav" på Merkuriuis. Månens "hav" finns huvudsakligen på den sida som är vänd mot Jorden och orsakades av lava som vällde upp ur Månen relativt nyligen, vilket förmodligen orsakades av samma dragningskraft som orsakar tidvattnet på Jorden. Eftersom Merkurius saknar måne så har inget sådant inträffat på Merkurius, varför ytan är likformig.

Planeten Merkurius är i förhållande till sin volym ganska tung. Man misstänkte därför tidigt att planeten skulle ha stora tillgångar av tunga grundämnen. En serie med landare skickades därför till Merkurius under 2020-talet, och man fann att misstankarna var korrekta. Det var dock ingen som ville ta risken att kolonisera en planet som låg så nära solen, i synnerhet som Månen och asteroidbältet var mer lättillgängligt.

2032 påbörjades förberedelserna för en kolonisation av Merkurius. Arbetet var resultatet av en mans dröm: sir Richard Munro, en brittisk privat företagare som var trött på de sociala orättvisorna som de konventionella styrelsesätten hade lett till. Han ville visa att ett privat företag kunde lösa dessa problem bättre än en regering. Munro kontaktade därför fyra andra företag och bildade tillsammans med dessa Merkurius-konsortiet, med mål att sätta upp en effektiv koloni på Merkurius. 2036 avgick det första kolonisationsskeppet och 2037 var kolonin upprättad under Merkurius yta. Man landsatte kolonin precis i skymningszonen och arbetade sedan hektiskt under den 28 dagar långa natten för att gräva ner kolonin innan dagen  skulle gry och temperaturerna stiga till 300 grader Celsius. Det var ett vågspel, men det fungerade.

Än så länge sågs koloniserandet av Merkurius som en signal att även företag såg expansion i rymden som ett i längden vinstgivande företag, men när Merkurius-konsortiet bildade Bank of Mercury (BoM), med huvudkontor på Merkurius, och sedan flyttade sina respektive huvudkontor till Merkurius började många bli oroliga. Innan de visste ordet av hade Merkurius blivit en oberoende och självständig företagsstat, där de enda lagarna som gällde var Bank of Mercurys stadgar.

BoMs styrelse var dock mycket snabba med att få in fackföreningarna i administrationen och gick med på fackens krav på god arbetarmiljö och höga löner. Vidare antogs en lag för Merkurius, baserad på FNs konventioner om mänskliga rättigheter, internationell rätt, samt BoMs och fackföreningarnas stadgar.

Det blev aldrig aktuellt med militär insats mot Merkurius i och med att det aldrig funnits något militärt hot därifrån eller ekonomiska intressen. På så sätt har Merkurius kunnat undgå alla internationella kontroverser som präglat till exempel Mars historia. BoMs styrelse har dock haft ett gott öga till nya kolonier i och med att det innebär en större marknad. År 2071 beslöt man att hjälpa Mars och sålde därför krigsrymdskepp till låga priser till den nybildade nationen. 2073 blev Merkurius inbjudna till Ganymedes-förhandlingarna och efter en extrainkallad och kombinerad bolags- och fackföreningsstämma beslöt både BoM och Merkurius fackföreningar att man skulle gå med i den nybildade Jovian Defence Treaty.

Geografi

För att minska belastningen på kyl- och värmeaggregat ligger alla merkurianska bosättningar vid polerna, där solstrålningen kommer in i vinkel och därför inte är så kraftig. Som en bieffekt av detta får man inte heller lika stor stråldos och det är enklare att bygga strålningsskydd. Alla bosättningar på Merkurius är underjordiska och det finns väldigt få strukturer över ytan. Dagtid lyser en fantastisk stor sol, tre gånger så stor som på Jorden, upp den nattsvarta och stjärnlösa himlen. Nattetid är himlen kolsvart med miljontals klara stjärnor.

Merkurius

ev_merco.gif (3106 bytes)
Independent Mercury Consortium

Statsskick: Ägarvald företagsstyrelse som samverkar med fackförbund med parlamentarisk demokrati.
Statschef: William S. Hayes, VD Bank of Mercury
Regeringschef: William S. Hayes, VD Bank of Mercury
Antal invånare: 2,6 miljoner
Huvudstad: Stirling City
Försvar: JDTs Colonial Guard
Huvudnäring: Tung industri, gruvdrift, råvaru- och energiexport.
Valuta: Merkurianska handelskrediter, MTC (~0,92 SEK). Valutan är mycket stark och används även på andra platser. Den kallas i folkmun för "krediter" eller "teesees".
Historia: Konsortiet bildas 2032 på Jorden. Merkurius koloniseras 2037 varefter det ägande konsortiet flyttar ägandeskapet till den nya kolonin. I praktiken blir Merkuriuskonsortiet helt självstyrande, även om det år 2101 fortfarande finns en hel del juridiska nötter att knäcka. Merkurius stöder Mars självständighet genom att sälja två krigsskepp till MDF i 2071, och går med i JDT 2073.

Merkurius-konsortiet är en trust av fem internationella företag som har gått samman om ägandet och skötandet av kolonin på Merkurius. Konsortiets medlemmar äger andelar i en bank som i sin tur äger själva kolonin och flera av Merkurius företag. Banken äger också flera av bältkolonierna. Bank of Mercurys styrelse representerar aktieägarna, och fackförbunden representerar kolonisterna.

Bank of Mercurys styrelse och fackrepresentanterna samverkar för att styra kolonin. Styrelsen sköter all extern politik, medan facket får medel tilldelat sig för att klara av alla interna sysslor, inklusive bostäder, sjukvård, utbildning och andra samhällstjänster. Fackföreningarna har därmed enorm makt, i och med att de enkelt kan strypa samhällstjänster för aktieägarna i en eventuell konflikt. Styrelsen tillsätts av aktieägarna på en årlig stämma, medan fackrepresentanter väljs av respektive fackförbunds medlemmar. Ämbetstiden för fackrepresentanter varierar från fackförbund till fackförbund.

Merkurius stora huvudnäring är tung industri, framförallt gruvindustri. Ur gruvorna gräver man fram flera tunga grundämnen som helt enkelt inte finns i tillräcklig mängd någon annanstans i solsystemet. Molybden, järn, uran, volfram - allting finns under Merkurius yta och tack vare planetens låga gravitation är det enkelt att skicka det vart som helst i solsystemet. Kolonin är så gott som självförsörjande och de största importvarorna är vatten och mat, med lyxvaror som tredje import.

Merkurius har en helt egen lag, baserad på internationell rätt samt FNs konventioner om mänskliga rättigheter. Brottslighet förekommer knappt, och den rättskipning som finns är huvudsakligen av ekonomisk typ. Böter, straffarbete eller utvisning är de vanligaste straffen. De brott som finns är huvudsakligen relaterade till narkotika. Våldsbrott är ovanliga.

Det finns inget egentligt medborgarskap på Merkurius, men eftersom alla samhällstjänster utförs av de olika fackförbunden så måste man vara medlem i något fackförbund för att kunna dra nytta av dessa samhällstjänster. Prostitution är lagligt på Merkurius och prostituerade har till och med ett eget fackförbund.

Problem

Det man inte har problem med är energi. Energi finns i överflöd och strålas konstant ner i mikrovågsform från solfångare i omloppsbana, vilket är en säker energikälla. Det finns vanliga reaktorer nere på Merkurius, men faktum är att solfångarna förser Merkurius med all den energi man behöver och med råge dessutom, varför reaktorerna mest går på tomgång som reservkraft. Solfångarna kan dessutom användas som rymdvapen: istället för att mikrovågsstrålningen koncentreras på en kvadratkilometerstor mottagarantenn så koncentrerar man strålen på en kvadratmeter stor punkt på ett fientligt rymdskepp. Tillgången till detta vapen, samt krav på kraftigt strålskyddade rymdskepp för att kunna vistas så nära solen, gör att militära aktioner mot Merkurius i princip är uteslutet.

Merkurius stora problem ligger egentligen i att man är suveräna på tung industri men inte så framstående på lätt industri. Expansion är dyrt i och med att allt måste göras under jord. Dessutom måste mycket av Merkurius råvaror importeras eller odlas i växthus. Ett annat problem är att drivmedel (det vill säga väte) och vatten saknas på Merkurius, varför allt sådant måste importeras. Detta var en av de stora bidragande orsakerna till att Merkurius gick med i JDT, i och med att Ganymedes har tillgång till väte i överflöd. Merkurius har också börjat med en egen kolonisation av asteroidbältet för att tillgodose dessa kortkommanden.

Ett mindre märkbart problem är att man måste vara medlem i en fackförening eller aktieägare för att ha några som helst rättigheter på Merkurius. De olyckliga få som hamnar utanför ägandeskap i BoM eller medlemskap i en fackförening kan mycket lätt trilla igenom skyddsnätet och slås ut, något som står helt emot sir Richard Munros vision med Merkurius. Detta har lett till vissa politiska stridigheter och ett helt nytt politiskt klimat på Merkurius. I princip kan man säga att det politiska klimatet inte präglas av den klassiska konflikten borgerliga mot socialister eller ens konservativa mot socialister, utan välfärdsliberaler mot nyliberaler.

Ett annat problem är att det bara finns företag och fackförbund på Merkurius. Någon egentlig stat finns inte, varför statens funktioner läggs ut på entrepenad hos i huvudsak fackföreningarna. Det finns heller ingen egentlig ekonomisk brottslighet i och med att det knappt finns några ekonomiska lagar. Det är tur att det finns fackföreningar på Merkurius som kan stå emot företagen och som har makten att göra det, annars är risken stor att företagen skulle löpa amok. De brottsproblem som man har är nästan helt relaterade till narkotika, något som det finns en stor marknad för i den klaustrofobiska och instängda miljön med hårda och ansträngande arbeten.

Lag och ordning upprätthålls av JDT Colonial Guards, men dessa är något uddlösa i och med att de måste ha tillstånd av företag för att få undersöka brott på deras område. Fackföreningarna arbetar för att få ett generellt tillstånd för Colonial Guards att uträtta sitt arbete och får hjälp utifrån från resten av JDT. Viss ljusning kan skymtas, men detta fortsätter att vara en stridsfråga på Merkurius.

Tillbaka till Evangelium