IPV Van Den Haas

Interplanetary Passenger Vessel Van Den Haas är flaggskeppet i KLMs flotta. Hon rymdsattes i oktober 2094 och har tjänstgjort sedan dess. Hon flyger på kryssningar mellan Mars, asteroidbältet, Jupiter och Jorden med ca två år långa varv, och är synnerligen populär för längre kryssningar och affärsresor. Emigranter har dock sällan råd med en tripp ombord på IPV Van Den Haas.

Van Den Haas är unikt på så sätt att det är ett av de få skepp som använder konstant acceleration. Utöver en knuff ut ur omloppsbana och eventuellt ett slungskott runt om Jupiter, som mycket väl kan komma upp i accelerationer på upp till 0,6 G, så bränner Van Den Haas huvudsakligen sina motorer på en konstant acceleration på 0,012 G. Det låter inte särskilt mycket, men under en resa från Mars till Jupiter så innebär det en maximal hastighet på ca 680 km/s relativt ursprungshastigheten, vilket är snudd på relativistiska hastigheter och ca 7 ggr snabbare än det näst snabbaste människobyggda föremålet.

Van Den Haas har också en roterande ring för att simulera gravitation. I och med att ringen roterar trycks allting utåt mot ringens yttersidor, vilket innebär att passagerare i ringen uppfattar utåt som "nedåt". Detta gör att skeppet kan färdas lång tid i rymden med relativt god komfort för passagerare och besättning. Skeppet har också stora utrymmen för förråd och ett avancerat återvinningssystem, som gör att det alltid finns färskvaror ombord. En smakfull inredning och en aura av flärd och lyx även i de billigare hytterna, kombinerat med en servicemedveten besättning och den snabba hastigheten har gjort Van Den Haas till ny legend i rymden - hon är rymdens motsvarighet till de snabba Atlantångarna under 1900-talets första hälft.

Skeppsdata

Skala: 8
Svårhanterlighet: 48 vid maximal acceleration
Drivmedel: 150
Vapen: Inga
Träffområden: se tabell
Skadegränser: Skr 1-14, LS 15-42, AS 43-70, KS 71-98, DS 99+
Chockvärde: 8

Träfftabell

Slå en tärning för att avgöra om skeppet träffas överskepps eller nederskepps. Slå sedan en tärning till för att avgöra vilken sektion.

Tärningsslag Sektion Skyddsvärde System
Förliga delen,
udda
1 Förliga lastutrymmet 2 Lastrum, frysvaror, förråd
2-3 Bryggdäck 2 Brygga, navigationssystem, kommunikationscentral
4-5 Förliga bränsletanken 1 Bränsletank 1 (75  poäng drivmedel)
6 Navdäck 2 Rotationsmotorer till ringen, lager, hissar till ringen
7 Passagerardäck 2 Bostadsutrymmen, livsuppehållande system
8 Mässdäck 2 Bostadsutrymmen, livsuppehållande system
9 Sensormatris 0 Sensorer
10 Dockningsdäck 2 Två skyttlar i varsin docka, dockningstub, dockningsriktmedel
Aktra delen, jämnt 1-2 Midskepps lastrum 2 Mer förråd, passagerarnas lastutrymme
3 Underhållsdäck 2 Återvinningssystem, livsuppehållande system
4-5 Maskindäck 4 Reaktor
6 Aktra syretanken 2 Syrereserv, luftåtervinningssystem
7 Aktra bränsletanken 2 Bränsletank 2 (75 poäng drivmedel)
8-9 Drivsystem 2 Utblås

Äventyrsuppslag

En lyxkryssning erbjuder en del uppslag till äventyr. I och med att i princip bara de rika och inflytelserika har råd och möjlighet att åka med Van Den Haas, så kommer det naturligtvis förekomma kontakter av olika slag. Detta kan mycket väl komma att innebära en hel del konspirationer, som kan omfatta rollpersonerna.

En möjlighet att få in fattiga rollpersonerna på Van Den Haas är som eskort åt någon lämplig höjdare. Ett exempel skulle kunna vara att ett toppmöte ska äga rum i Sakharov på Ganymedes, och rollpersonerna får följa med den ryska delegaten som eskort. Samtidigt följer ett antal japanska toppmän med ombord, för att skicka ut lite trevare till den ryska delegaten om ett framtida japanskt medlemsskap i JDT. Naturligtvis är USA och Kina inte ett dugg förtjusta i möjligheten att Japan går med i JDT, vilket innebär att deras agenter också finns ombord på Van Den Haas för att sabotera samtalen. 

Ett litet problem i sammanhanget är att Van Den Haas är ett civilt skepp. Det innebär att inga vapen tillåts ombord och säkerhetskontrollen är rigorös men diskret. Om inte rollpersonerna har extremt stort inflytande någonstans lär det vara mycket svårt för dem att få ombord några vapen över huvud taget. Som eskort till den ryska delegaten kan det vara möjligt att få ombord en eller två pistoler, men mycket mer än så är i princip omöjligt.

Trevlig resa!

Renderingar av Per Sikora


Tillbaka till Rymdskepp