Med vänlig hälsning från det Okända

Det som folk är mest oroade över vad gäller de främmande varelser som kontaktade oss år 2077 är att vi inget vet om dem. Det enda vi vet är att de är tekniskt avancerade, tillräckligt långt bort för att ge oss ny information och grunderna i ny teknologi som vi inte bemästrade vid tillfället.

Annars är det ingen som vet något.

En sak som utomjordingarnas existens har gjort är att vända upp och ner på så gott som alla större religiösa föreställningar. Den muslimska regimen i Iran har helt och hållet tagit avstånd från existensen av utomjordingarna. Den katolska kyrkan är djupt inblandad i en liknande debatt och håller faktiskt på att splittra kyrkan. Flera frikyrkliga sekter har utfört terrordåd.

Exobiologer har ingenting att arbeta med, förutom mikrober på Mars, marina varelser på Europa och en och annan grundläggande biologisk soppa på kometer. Hur utomjordingarna ser ut vet de inte.

Exoantropologer har bara ett torrt och vetenskapligt dokument att utgå ifrån när det gäller att få reda på hur de lever. Deras kultur är helt okänd.

Astronomer vet bara varifrån signalen kommer, närmare bestämt Wolf 1039, en röd underjätte. De vet ingenting om det är deras faktiska hemvärld eller om det är en koloni som valdes för att skicka svaret då den råkade ligga närmast oss.

Militärer har ingenting utom den signal som skickades att utgå ifrån, och kan inte bilda sig en uppfattning om den potentiella hotbild som de utgör.

Politiker och diplomater har börjat fasa över en ny möjlighet inom diplomatin, som hittills aldrig har förekommit - diplomati med ett helt främmande folk som inte har några gemensamma värderingar.

Kort sagt: ingen vet något. Det är det som är det skrämmande.

Mänsklig påverkan

Det intressanta med utomjordingar är inte hur de är eller vad de kan, utan att de finns och att det påverkar människor. En del godtar utomjordingarnas meddelande och säger "vad var det jag sade?" Andra tar det dock inte med samma klackspark. Till exempel har ufo-kulturen splittrats i två läger. Det ena säger "så tråkigt att de inte har varit här" medan det andra lägret å det bestämdaste hävdar att utomjordingarna har varit här.

Konspirationisterna

Konspirationisterna finns huvudsakligen i Förenta Staterna. Deras huvudtes är att radiosignalen är en bluff, avsedd att mörklägga det faktum att utomjordingarna redan är här och göra det möjligt att införa utomjordisk teknologi utan att det ska väcka uppmärksamhet.

Enligt dem är planerna att Förenta Staterna ska sända ambassadörer i överljusskepp och "ta kontakt" med utomjordingarna inom tjugo år, och därigenom dölja över 170 års utomjordisk närvaro på Jorden. Att samtliga överljussonder samt den kommande IEV Marco Polo är amerikanska är för konspirationisterna bara bevis på deras tes.

Infektionisterna

En av de mer exotiska teserna står infektionisterna för. Enligt dessa finns det inga fysiska utomjordingar att ta kontakt med. De tror nämligen att det utomjordiska signalen är utomjordingarna, eller snarare en avbild av deras psyken som präglas in i mottagarens sinnen. Det är på det sättet som utomjordingarna erövrar galaxen.

Infektionisterna hävdar att övertagandet redan har gått så långt att människosläktet är förlorat. Makthavarna är redan infekterade och det enda som kan rädda mänskligheten nu är att slå ner det på förmedeltida nivå och börja om från början. Infektionisterna är väldigt få och vågar inte gå samman av rädsla för infiltration. För dem är varje människa en möjlig värd för utomjordingarna. De kan helt enkelt inte lita på någon.

De flesta makthavare avfärdar infektionisterna som paranoida fanatiker. Därmed är det inte sagt att de är ofarliga paranoida fanatiker – säkerhetstjänsten tar mycket allvarligt på dem.

Kreationisterna

När pastor Engelbrecht Moriarty från Nashville, Tennessee, presenterade sina numerologiska undersökningar av det utomjordiska meddelandet startades en helt ny kyrka. Enligt pastor Moriarty kunde man, om man använde den ivägsända signalen från 1974 som nyckel på det utomjordiska svaret få fram stora oavbrutna brottsstycken ur Bibeln. Om man använde den bakvända signalen som föregick det utomjordiska svaret från 2077 som nyckel på samma meddelande så fick man en genetisk kod som till 99,99% stämde överens med mänskligt DNA. Detta tog pastor Moriarty som ett bevis på att det utomjordiska meddelandet var ett meddelande från Gud, ett nytt äpple från Kunskapens Träd och precis som förra syndafallet en förbjuden frukt med kunskap. Enligt Moriarty kommer människan, om hon börjar utnyttja det utomjordiska meddelandet, drivas ut från Jorden för att aldrig mer återvända. Han och hans kyrka motsätter sig därför kraftigt allt utnyttjande av signalen från stjärnorna.

Några av Moriartys efterföljare går längre. De hävdar att Bibeln inte är en berättelse om vad som har hänt, utan en förutsägelse om vad som ska hända. Människosläktet har precis nått den nivån då de upptäckt kunskapens äpple och håller på att ta en tugga ur det, och att vi snart kommer att kastas ut från Jorden. De har dock problem med att placera Kain och Abel i analogin, men hävdar att artificiella intelligenser och kloner är människosläktets söner, och att dessa snart kommer att drabba samman med varandra. Det är bara en tidsfråga innan det blir klart vem som är Kain och vem som är Abel, och vad Guds märke på Kain innebär.

Kreationisterna får inte mycket stöd av andra. En ortodox judisk sekt har kommit fram till ungefär samma sak och säger sig ha hittat hela Torah i det utomjordiska meddelandet. I övrigt är det inte många som tror på det. Ingen seriös forskare, matematiker eller kryptolog har kunnat upprepa Moriartys upptäckt.

Religion i övrigt

Den kristna kyrkan är i övrigt ganska passiv. Påven har förklarat att utomjordingarna även de är Guds skapelser och att det är människans plikt att söka kontakt med dem för att finna den utomjordiska Frälsaren. Den ortodoxa och protestantiska kyrkan har i stort sett samma inställning, dock inte officiellt.

Delar av den katolska kyrkan, huvudsakligen den på Irland, vill inte erkänna det utomjordiska meddelandet som äkta. Samma sak gäller flera frikyrkliga sekter. Många av dem förklarar till och med att meddelandet skickades av Satan. Den shiamuslimska regeringen i Teheran har också ställt sig bakom detta uttalande. Sunnimuslimerna är mer neutrala.


Vilka är de?

Ska jag nu vara helt ärlig så har jag inte heller den minsta aning om utomjordingarna. Det enda jag vet är att:

  • De ska inte vara några människor med spetsiga öron eller skrynklig näsrot.
  • De ska inte vara några små grå (eller för den delen gröna) män.
  • De ska inte avslöjas i Evangelium. Kanske kommer den stora hemligheten att avslöjas år 2924, i Imperium.
  • Signalen kommer från Wolf 1039, en röd underjätte på 40 ljusårs avstånd som förmodligen inte har någon livsduglig planet.

I övrigt är det inte mycket information om utomjordingarna som kommer att synas i Evangelium. Det är inte meningen att rollpersonerna någonsin ska träffa dem. Utomjordingarna finns som en vändpunkt i vår syn på universum, samt som ett stort mysterium att fundera över. Rymdkrig mot främlingarna överlåter jag än så länge till andra rollspel.


Tillbaka till Evangelium