Om svärdsfäktning

Talhoffer-fäktning
Svärdskonst under 1500- och 1600-tal
Fäktning i Sverige 1500 till 1800
Myten om medeltidens stridskonst
Om pareringar och svärdseggar
Om koreograferad strid
Svenska stålvapenfäktare
Skandinaviska stålvapenfäktare
Svärdsseminarium i Krakow 
Seminarium i Atlanta 
Seminarium i Oslo 
Svärdsträff 2001
Stålvapenstandard
Skyddshandskar 
Svärdets väg

Tillbaka