Hej och välkommen till min Eon-sida. Här hittar du lite allt möjligt mystiskt till Eon som är svårt att hitta någon annanstans.

Allting som finns på den här sidan är inofficiellt, även om jag i egenskap av frilansare har visst inflytande hos Neos reaktion. Grundregeln är att om något här motsägs av Neogames moduler så är Neogames moduler officiella och därmed mer "rätt". 

Frågor och svar

Den (potentiellt) häftigaste grejen till Eon på webben finns här! Det är inte en artikel eller ett äventyr, eller något annat statiskt! Det är Neo-wiki! Neo-wikin är en wiki-wiki-web, det vill säga en artikeldatabas som vem som helst kan skriva till, helt tillägnad Eon. Idén är att alla som lämnar en artikel i Neo-wikin lämnar något som alla andra kan ta del av! Förhoppningsvis så inspirerar det andra spelare att bidra till Neo-wikin, vilket i sin tur inspirerar andra, som i sin tur...

Det blir en interaktiv resursbank till en levande värld!

Neo-wikin är med andra ord den häftigaste grejen för Eon sedan forumet!

Neo-wiki


Några konventionella artiklar finns kvar, men risken är stor att de flyttas in i Neo-wikin inom kort.

"Det är mänskligt att fela" heter det. Alla kan göra misstag och några sådana har smugit sig in även i Eon. Därför underhåller jag en errata till Eon på Neogames webbplats. Denna kommer att uppdateras kontinuerligt. Nära besläktad med erratan är klurigheterna - regler som inte riktigt är fel men tillräckligt skeva för att inte kunna ignoreras. Alexander Söderlund har dessutom bidragit med en fil med husregler till Eon.

MisslorMedges, Eon är ett "fräckt" rollspel, och det finns massor med fräcka monster och varelser och slemproppar och våld å allt sånt där, men Eon skulle inte vara sig självt om det inte vore för misslorna. Lite mer misslerelaterad information finns på den här sidan, där misslornas favoritklädesplagg lurvan får sitt ursprung förklarat. Slutligen har vi en sida om Kragg, Eyren och misslor.

Det är dock inte det enda jag har att säga om Eons olika folk. All text om alviska kläder fick tyvärr inte plats i "Alver: Förbannelsens Folk", men det åtgärdas med en egen sida om ämnet. Henéas utmaningar och inbördes rang behöver också förklaras närmare. Sedan har vi även en artikel om alviskt svärdssmide och en annan artikel om cinneach-svärdet. Som tillägg därtill finns en frivillig omtolkning av regeln om Brytvärde och en artikel om vapenindustri på Mundana.

På den här sidan finns lite sånger från Eons värld Mundana. Tyvärr finns det varken musik eller noter än, men det kanske kommer i framtiden. Spel och lekar finns också på Mundana. Ett populärt misslespel är stumphög (som PDF-fil på Neogames webbplats) och huring är en populär sport i Consaber. För de mer vetenskapligt inriktade finns några utdrag ur Rafalis föreläsningar om magi och magiteori, och för de som skulle tycka om juridik så finns utdrag ur Consabers lagbok, Jus Magna.

Salston Tor är en liten stad i norra Uriens i Consaber. Den kommer gradvis att beskrivas mer och mer detaljerat.

Ett äventyr till Eon som utspelar sig i Salston Tor hittar du här.

Galleri med några av mina skisser och bilder till Eon finns här.

Den 30e augusti 2002 hamnade jag i en telefonintervju med Miamarie Lundin på Radio Halland, om felya, det alviska språket i Eon. Lyssna på den här.

Skymningshem är en alternativ värld till Eon. Det är mycket kvar att skriva, men det börjar ändå bli dags att presentera projektet.