Salston Tor

Salston Tor är en stad i norra Uriens som fick stadsprivilegier för sextio år sedan. Staden har dock en mycket lång historia som försvarspunkt och som handelsstad på grund av sitt läge mitt emellan Colonan och Consabers rikare provinser. Den får sitt namn av läget; Salston Tor är gammalsabriska och betyder "tvåklippans fästning", och mycket riktigt är staden byggd på två klippor. Slottet ligger på den norra och mer otillgängliga klippan, medan staden ligger på den södra och mycket mer sluttande klippan.

Tillbaka till Eon

Staden omgärdas av fyra meter höga stenmurar med en liten vall nedanför. Staden är unik på så sätt att inga hus är byggda mot stadsmuren. Det här kommer av ett dekret av den förre baronen och nuvarande baronessan, som genom att hålla murarna fria vill få staden mer lättförsvarad. Väldigt få städer har sådana regler och stadsborna använder mer än gärna muren som en "extra vägg" om det går. Den västra muren är inte helt färdigställd ännu. Det finns ingen kyrka innanför murarna ­ denna ligger en bit ifrån själva staden i närheten av klostret.

Bakgårdarna nås antingen genom de gränder som finns eller genom täckta gångar. Många hus har också bakdörrar in på bakgårdarna. Bakgårdarna hyser stallar, höstackar och torrdass.

Hela staden är en stor uppförsbacke från Syd- eller Västporten upp till Höga Torget. Brunnar finns på de tre lägre torgen och på en del bakgårdar. Hela Storgatan (den långa raka gatan från Sydporten till Höga Torget) är för tillfället överlamrad med marknadsstånd, gycklare, lekare, försäljare och naturligtvis även folk.

Platser i Salston Tor

Salston Tor är, som de flesta andra städer, ganska trång. Det finns tre större öppna platser, närmare bestämt Höga torget precis vid bron till slottet, Västtorget vid Västporten och Sydporten vid sydporten. Det finns brunnar på samtliga torg, och man har till och med installerat en dvärgabyggd vattenhiss som hissar upp vattnet till Höga torget. Vattenhissen drivs av en underjordisk vattenström. Gångarna ner till maskineriet kan man komma åt genom Porthuset vid Höga torget.

1: Värdshuset Tofflan. Värdshuset Tofflan är ett tvåplanshus med en jordkällare. Ingången är i den täckta gång som leder till bakgården där även stallet finns. På övervåningen finns sex rum, två tvåbäddsrum, två trebäddsrum, ett enkelrum och en svit med en dubbelsäng. Värdshuset sköts av missleflickorna Vippi och Mysi ­ tvillingar, för övrigt, som gör sitt bästa för att gästerna ska trivas. Pól är en tokon, klädd i rutiga byxor (inte hosor) och ställets utkastare och inkastare. Det är ett stående skämt att ropa in Pól när någon beställer "det starkaste dom har".

2: Värdshuset Lekbrodern. Salston Tors största värdshus och det absolut bästa. Det är också det dyraste – priserna ligger lätt på en och en halv gång till två gånger det normala.

3: Tavernan Gycklarens Trumma. Salston Tors sämsta värdshus och garanterat det ruffligaste. Eventuella flickor som passerar nattetid riskerar att bli inkastade (RÖR Ob2T6 om de kommer för nära dörren; misslyckas slaget dras de in i vimlet). Gycklarens Trumma kan användas för att skapa lite extra problematik. Priserna är låga, liksom kvaliteten på det som serveras. Gycklarens Trumma har ingen övernattningsmöjlighet, även om manliga rollpersoner kan få möjlighet att övernatta hos den kvinnliga personalen ­ mot en viss avgift för rumsservice, förstås...

4: Postiljonsstationen. Postiljonsstationen bemannas av Severan, en gammal veteran hos Kungl. Postiljonsverket, samt tre postiljoner som är stationerade här. Då och då kommer det in andra postiljoner som inte hör hemma här, men det är oftast tillfälligt. Det finns ett stall på baksidan där sex fina ridhästar står. Hästarna sköts av postiljonerna själva med all den kärlek och omtanke som krävs.

5: Stadsmilisen. I botten på det stora tornet finns milisens kontor. För tillfället står folk på kö här med småklagomål, tvister, anmälningar om stölder, misshandel och andra förseelser, önskemål att hämta ut omhändertagna vänner och släktingar som hamnat i fyllecell et cetera. Kort sagt ­ här är det fullt med folk!

6: Sydporten. Det är vid sydporten som stadsmilisen har sitt kontor. Både väst- och sydporten är bevakade dagtid men stängs vid kvällsringningen. Under natten går det att komma in genom sydporten om man lyckas muta den vakt som öppnar. Vakten öppnar då en liten dörr i porten som är så liten att man knappt kan få in en häst.

7: Västporten. Det finns ingen möjlighet att släppa in folk genom västporten nattetid utan att öppna själva porten. Eventuella sena resenärer hänvisas till sydporten eller till någon av byarna i närheten av Salston.

salston.gif (59463 bytes)
Slottet Salston, vy från nordväst

Slottet Salston

Slottet Salston har en ganska lång historia. Den första befästningen var ett runt stentorn som uppfördes för över två tusen år sedan. Det som nu kallas Tjänarhuset byggdes sedan under Frihetskriget, då först som ett torn i sten på första våningen och trä på andra våningen. Därefter har slottet gradvis byggts upp, byggnad för byggnad, och fick sitt nuvarande utseende för femtiofem år sedan, några år efter att staden fick stadsprivilegier, då den sista tillbyggnaden i form av Riddarhuset färdigställdes.

Enda vägen in är över bron vid Höga torget, om man inte vill riskera en tämligen livsfarlig klättring upp för klippans branta sidor. De tre slottshusen är trevåningsbyggnader i sten, medan smedjan och knektbostaden är tvåvåningsbyggnader.

8: Tornet Här finns baronessans laboratorium och bibliotek i en gammal stenbefästning (närmare tvåtusen år gammal) som också har tjänat som kultplats långt innan slottet uppfördes.

9: Riddarhuset Det är här man kommer in i själva slottsbyggnaderna. Riddarhuset domineras av Riddarsalen som är två våningar hög. På övervåningen, åtkomlig från Riddarsalens balkong, finns gästsviterna och baronessans egen svit. Källarvåningen innehållet förråd.

10: Tjänarhuset Här bor tjänstefolket ­ normalt inte särskilt många, men numera är det fullt. Här finns också mer förråd samt köket och inre vaktförläggningar. I källaren finns slottets brunn.

11: Gästhuset Gästhuset innehåller inget annat än gästrum. Ursprungligen var detta soldatförläggningar, men rummen har inte använts i detta syfte sedan S.T. 1320.

12: Smedjan Ligger i anslutning till stallet.

13: Knektbostaden Innehåller normalt inte särskilt många knektar ­ baronessan har inte behov av särskilt många.

14: Porttornet Enda vägen in i eller ut ur slottet går genom porttornet och över en bastant gångbro. Det går dock fort att riva bron ifall slottet blir belägrat.

Personer i Salston Tor

Naturligtvis finns det flera personer av intresse i Salston Tor. Några av dem beskrivs nedan.

Familjerna Aram och Fautar

Ätterna Aram och Fautar är Salston Tors två mäktigaste familjer, då de kontrollerar så gott som hela handeln mellan Consaber och Colonan. Det enda som de inte kontrollerar är handeln till sjöss.

De båda ätterna har varit rivaler i hur länge som helst, och de kommer troligen att så förbli om inget oförutsett händer. Båda reagerar tämligen likartat och förutsägbart; de ignorerar den andre så gott det går när de är i närheten av varandra och smutskastar och förtalar varandra när de inte är det. De är stolta och kommer inte ge upp förrän den andre gör det. Det enda skälet till att det inte brutit ut i rena handgripligheter är baronessan som uttryckligen befallt de båda familjerna att hålla någotsånär sams. Förutom den rent juridiska makten som länstagerska över Salston Tor och dess lokala omnejd har hon vid fler än ett tillfälle använt sin trolldom för att visa att hon har något att lägga bakom orden.

Magister Rafali

Magister Rafali är en av trollkarlshusets Duncreighs mest ansedda lärare, mest på grund av sitt vikariat förra sommaren i Calnia då hon mer eller mindre sopade mattan med sin konkurrent Duchanus. Hon var mycket populär bland studenterna, men hennes lektioner var så välgenomförda att hon faktiskt inte fick fortsätta att undervisa ­ magiakademien fick nämligen sex nya trollkarlslärlingar när det egentligen bara fanns plats för tre.

Hon är 165 cm lång och något mager. Hyn är blek och håret är korpsvart och långt – det når ända ner till fotknölarna. Hon bär glasögon då hon är närsynt. Hon har ett antal ovanor ­ hon är uppe sent om nätterna och studerar, hon rör sig sällan utomhus, hon har ett uruselt socialt liv, röker pipa nästan konstant och den vanligaste näringssubstansen för hennes del är kaffe. Hennes hushållerska Nell är mycket bekymrad över sin skyddsling som inte alls uppför sig som andra flickor. Hon är ju trots allt tjugotvå år och inte ens trolovad...

Magister Rafali fick titeln som baronessa och länstagerska över Salston Tor i samband med att konungen behövde en del extra välvilliga röster i Consabers regentförsamling i några reformer som gynnade Urma Bréann, den norra delen av Consaber. Trollkarlshuset Duncreigh blev därmed kraftigt gynnat framför de andra trollkarlshusen, i och med att huset dels har två säten i Regentförsamlingen samt att regentförsamlingens talman, draken Verduhrakh, ofta ställer sig på Duncreighs sida. Därför går det rykten om att huset Duncreigh och i synnerhet Rafali är insyltade i någon slags konspiration. Vad denna konspiration syftar till vet ingen.


Tillbaka till Eon