Huring är en mycket omtyckt sport bland ofrälse i Consaber. Adeln deltar så gott som aldrig ­ det är ju under deras värdighet ­ men de ser gärna på. Det är en fartfylld sport som gärna engagerar en hel stad. På grund av sådana saker som dålig träning, i det närmaste non-existenta kroppsskydd och ganska hårda tag förekommer det ofta skador i spelet. Det är förbjudet att avsiktligt skada en mot- eller medspelare, men det brukar ofta gå hett till i spelet.


Tillbaka till Eon

 

Huring

missne13.jpg (22606 bytes)För att spela huring krävs en stad med två stadsportar, ett antal deltagare med träklubbor samt en boll. Stadens frivilliga invånare ­ oftast den manliga halvan ­ delar in sig i två lag. Varje deltagare ska ha en klubba som påminner om en crocketklubba. Av tradition, för att inte svettas för mycket och för att känna igen en spelare från en icke-spelare är man alltid bar på överkroppen när man spelar huring. Detta gör att väldigt få kvinnor ställer upp i huring, men det finns undantag.

Bollen är ungefär en fot i diameter och gjord av hårt snörade remmar, längst ut i bjärta färger. Ursprungligen användes deltagarnas kläder för att knyta bollen. Skulle bollen gå sönder slängs en ny in på samma ställe där den gamla gick sönder. Medan den nya bollen knyts passar deltagarna ofta på att förfriska sig med öl, vatten och vin. Den som knyter bollen brukar ta ganska lång tid på sig och knyter den ofta över en öl själv.

Spelet slutar när någon i det ena laget lyckas skjuta ut bollen genom sin stadsport med klubban. Detta lag vinner spelet. Det finns inga andra tidsgränser, men det finns regelstadgade avbrott för natten. Spelet övervakas av marsker till häst som ofta "lånas ut" av den lokale länsherren. Det är marskerna som meddelar alla spelare i staden om bollen går sönder eller om spelet blir avgjort samt om nödvändigt stoppar folk från att skada varandra.

Reglerna är:

  • Spelarna ska ha bar överkropp.

  • Varje spelare ska ha en klubba och en armbindel, svart bindel för ena laget och vit bindel för det andra laget.

  • Endast en boll får finnas. Går bollen sönder måste en ny knytas vid det tillfället.

  • Endast klubban får nudda bollen ­ man får nudda bollen oavsiktligt men inte spela på den med någon kroppsdel.

  • Inga avsiktliga försök att skada eller döda en spelare får förekomma.

  • Lagen ska vara jämnstarka. Lagen skiljs åt med en armbindel, svart för ena laget, vit för andra laget.

  • Det lag vinner som med klubban skjuter ut bollen genom sin stadsport. Skjuter man ut bollen genom fel stadsport förlorar det egna laget.

  • Spelet slutar när någon har vunnit.

  • Skulle spelet dra ut till aftonringningen avbryts spelet för natten och återupptas nästa morgon vid första vakten.

  • Avbrott för middag göres under en halv vakt med början vid middagsringningen (klockan 12 ­ observera att 'middag' i Consaber betyder verkligen 'mitt på dagen').