Magister Rafali av huset Duncreigh är inte bara baronessa. Hon är också en av Consabers och möjligen Mundanas skickligaste teoretiska magiker och en mycket omtyckt lärare. Här är några utdrag ur hennes föreläsningar om diverse olika ämnen. Observera att detta är Rafalis tolkningar av olika magiska fenomen på Mundana, inte NeoGames tolkningar.

De böcker som nämns här är ovanligt tjocka. Det beror på att de är skrivna väldigt förklarande och väldigt utförligt.


Tillbaka till Eon.

 

rafali1.gif (22010 bytes)Rafalis Föreläsningar

Författare: Magister Rafali av huset Duncreigh
Språk: Sabriska (thalaskisk skrift)
Läsbarhet: Lättläst (Ob2T6)
Förkunskaper: Teoretisk magi 8
Kunskapsinnehåll: Teoretisk magi 14
Tillgänglighet: Normal (Ob3T6)

Rafalis Föreläsningar är en samling av olika föreläsningar som givits av magister Rafali under hennes tid som lärare vid Akademien i Calnia. De finns nedtecknade och har börjat att användas mer och mer som grundläggande undervisningsmaterial runt om i Legio Colonan. Själva texten är baserad på Rafalis minnen av föreläsningar, studenters anteckningar och Rafalis egna förberedelsearbeten. Boken är på 420 sidor.

Utdrag ur Rafalis Föreläsningar:
Om magi på andeplanet
Om magiska fält
Om minsta motståndets lag
Om magiens naturlagar
Om sympatetisk magi och alstring
Att bryta en besvärjelse
Om den sabriska magiteorien
Om flätprincipen och motkrökning
Om dvärgisk magiteori
Om ljus och mörker 
Om focii
Om fältgeometri

Rafalis Dialoger

Författare: Sigor av huset Duncreigh
Språk: Sabriska (thalaskisk skrift)
Läsbarhet: Normalsvår (Ob3T6)
Förkunskaper: inga
Kunskapsinnehåll: Teoretisk magi 5, Kulturkännedom: akademiskt liv och leverne 5
Tillgänglighet: Normal (Ob3T6)

Magister Rafali är en flitig skribent, och Rafalis Föreläsningar är inte den enda bok hon har skrivit. Rafalis Dialoger har hon dock inte skrivit, utan den har sammanställts av en av hennes elever, Sigor, med utgångspunkt från andras minnen, sina egna upplevelser och en hel del rykten. Förutom att den är hart när rolig så innehåller den flera förklaringar om det akademiska livet och om det absolut mest grundläggande i magiteori, varför Legio Colonan funderar på att göra den lilla boken till en standardmässig första introduktionsskrift till magi. Magister Rafali själv är kluven - hon har ingen större lust att bli en slags frontfigur för Legio Colonan, men å andra sidan är hon det redan och dessutom har hon en liten mängd fåfänga längst in som kämpar för att komma ut, hennes akademiska yttre till trots. Boken är på 100 sidor.

Om det akademiska livet
Om effekter och besvärjelser
Om föreläsningar och arvode