pe2.gif (2431 bytes)
ett manschauvinistiskt
koboldnostalgiskt rollspel
på svenska!

Regler

Inledning
Att skapa en äventyrare
Dem Rulez
Mer magi i Playelf
Monster i Playelf
Lite mer resurser till Playelf
Äventyrsgenerator till Playelf (och andra klichéartade rollspel)
Rollformulär till Playelf

Annat

Äventyr till Playelf
Tunnelgenerator et cetera
Playelfs Fäll-tävlan
Playelfs Postorderkatalog

Annat annat

Avtal angående källarmästarens ansvar
Utredning om äventyrares arbetsvillkor
Playelfs senaste flicka
Playelfs senaste pojke

smed.gif (2675 bytes)  

P A R E N T A L

ADVISORY

EXPLICIT HTML