FMRDB: Filmmusiksrecensionsdatabasen

Välkommen till filmmusiksrecensionsdatabasen

Databasen innehåller en kasse recensioner på filmmusik, med infallsvinkeln att de ska kunna användas i rollspel. Recensionerna kan naturligtvis användas som vägledning även om man inte spelar rollspel. Dessvärre är den inte komplett, men databasen ökar ständigt i omfång. Inte heller tar den upp något annat än filmmusik - "vanlig" musik och klassisk musik finns inte här.

Till vänster finns listor och verktyg som är till för att göra det enklare att finna den musik som man är ute efter.

Lycka till!

 


All grafik skapades av Krister Sundelin och recensionerna tillhör sina respektive upphovsmän. Omslagsbilder är © respektive förlag. Allt material är © upphovsmännen, och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från dessa.