FMRDB: Filmmusiksrecensionsdatabasen

<% labelid = stripInput(request.querystring("id")) if labelid = "" then %>

Lista över förlag

<% sql = "exec fmrdb_getlabels" set rs1 = conn.execute(sql) while not rs1.EOF forlagsid = rs1("Forlagsid") forlagsnamn = rs1("Forlagsnamn") rs1.movenext %> <%= forlagsnamn %>
<% wend rs1.close set rs1 = nothing %>

<% else sql = "exec fmrdb_getskiva @Forlag = " & labelid set rs1 = conn.execute(sql) if rs1.EOF then %>

Lista över skivor

Hemskt ledsen, förlaget fanns inte i databasen.

<% else forlagsnamn = rs1("Forlagsnamn") %>

Lista över skivor från <%= forlagsnamn %>

<% while not rs1.EOF s_skivid = rs1("SkivId") s_titel = thefix(rs1("Titel")) s_betyg = rs1("Betyg") rs1.movenext %> <% wend %>
Titel Betyg
<%= s_titel %> <%= s_betyg %>
<% end if rs1.close set rs1 = nothing end if %>

All grafik skapades av Krister Sundelin och recensionerna tillhör sina respektive upphovsmän. Omslagsbilder är © respektive förlag. Allt material är © upphovsmännen, och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från dessa.