FMRDB: Filmmusiksrecensionsdatabasen

<% kompid = stripInput(request.querystring("id")) if kompid = "" then sql = "exec fmrdb_listkomp" set rs1 = conn.execute(sql) %>

Lista över kompositörer

<% while not rs1.EOF r_kompid = rs1("kompid") r_fnamn = trim(rs1("fornamn")) r_enamn = trim(rs1("efternamn")) rs1.movenext namn = joinNames (r_fnamn, r_enamn) %> <%= namn %>
<% wend rs1.close set rs1 = nothing %>

<% else sql = "exec fmrdb_listkomp @kompid = " & kompid set rs1 = conn.execute(sql) if rs1.EOF then %>

Fel

Kompositören fanns inte i databasen.

<% else r_fnamn = rs1("fornamn") r_enamn = rs1("efternamn") namn = joinNames(r_fnamn, r_enamn) rs1.close sql = "exec fmrdb_getkomp @kompid = " & kompid set rs1 = conn.execute(sql) %>

Lista över verk av <%= namn %>

<% while not rs1.EOF k_titel = thefix(rs1("titel")) k_betyg = rs1("betyg") k_skivid = rs1("skivid") rs1.movenext %> <% wend %>
Titel Betyg
<%= k_titel %> <%= k_betyg %>
<% end if rs1.close set rs1 = nothing end if %>

All grafik skapades av Krister Sundelin och recensionerna tillhör sina respektive upphovsmän. Omslagsbilder är © respektive förlag. Allt material är © upphovsmännen, och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från dessa.