FMRDB: Filmmusiksrecensionsdatabasen

<% katid = stripInput(request.querystring("id")) if katid = "" then sql = "exec fmrdb_listkat" set rs1 = conn.execute(sql) %>

Lista över kategorier

<% while not rs1.EOF r_katid = rs1("KatId") r_katnamn = trim(rs1("KategoriNamn")) rs1.movenext %> <%= r_katnamn %>
<% wend rs1.close set rs1 = nothing %>

<% else sql = "exec fmrdb_listkat @KatId = " & katid set rs1 = conn.execute(sql) if rs1.EOF then %>

Fel

Det fanns inga skivor i denna kategori i databasen.

<% else r_katnamn = rs1("KategoriNamn") %>

Lista över skivor i kategorin <%= r_katnamn %>

<% while not rs1.EOF k_titel = thefix(rs1("Titel")) k_betyg = rs1("Betyg") k_skivid = rs1("SkivId") rs1.movenext %> <% wend %>
Titel Betyg
<%= k_titel %> <%= k_betyg %>
<% end if rs1.close set rs1 = nothing end if %>

All grafik skapades av Krister Sundelin och recensionerna tillhör sina respektive upphovsmän. Omslagsbilder är © respektive förlag. Allt material är © upphovsmännen, och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från dessa.