FMRDB: Filmmusiksrecensionsdatabasen

Lista alla recensioner per titel

<% sql = "exec fmrdb_getskiva" set rs1 = conn.execute(sql) while not rs1.eof s_skivid = rs1("SkivId") s_forlagsid = rs1("Forlagsid") s_titel = thefix(rs1("Titel")) s_forlag = rs1("Forlagsnamn") s_betyg = rs1("Betyg") rs1.movenext %> <% wend %>
Titel Förlag Betyg
<%= s_titel %> <%= s_forlag %> <%= s_betyg %>

All grafik skapades av Krister Sundelin och recensionerna tillhör sina respektive upphovsmän. Omslagsbilder är © respektive förlag. Allt material är © upphovsmännen, och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från dessa.