Virtuellt museum

Introduktion
Vikingasvärd
Arbogasvärdet
Två medeltida svärd
Tvåhandare
Tvåhands-"sabel"
Zweihänder

Gustav Vasas svärd
Rapir, ca 1600
Rapir, 1620-1640
Svärd, ca 1480
Långsvärd, ca 1400
Svärd, ca 1400
Två svärd från 1300-talet
Brittiskt officerssvärd m/1822
Brittiskt officerssvärd m/1897 
Svensk artillerisabel m/1831 
Bronssvärd
Vikingasvärd
Slagsvärd, ca 1500
Svärd från år 1300
Svärd, sent 1300-tal
Svärd, sent 1400-tal
Enhandssvärd, sen medeltid
Vikingasvärd från Ultuna
1200-talssvärd från Fyrisån 1
1200-talssvärd från Fyrisån 2

Tillbaka