Svärdets form och funktion

Svärdstyper
Svärdets delar
Hur medeltida svärd smiddes

Vikten framför allt
Svärdets dynamik
Stål som stål
Dolkar och knivar 1250-1500
Oakeshotts typologi

Tillbaka