Svärdets delar

Det finns knappast någon enhetlig terminologi på något språk när det gäller benämningarna på svärdets delar, med undantag för det japanska svärdet. Här är ett försök att ge de svenska namnen på svärdets respektive rapirens delar.

Hjaltet

1: Knapp
2: Grepp
3: Parerstång

Klingan

4: Tånge
5: Blad
6: Ränna ("blodskåra")
7: Udd

Vissa svärd kan även ha en nitbricka ovanpå knappen där tångänden nitats över.

dissekering1.jpg (10990 bytes)

Rapirfästets delar

1: Nitknapp
2: Knapp
3: Knapphals
4: Fästringar ("turkhuvuden")
5: Grepp
6: Mittstycke
7: Parerstångens främre arm
8: Parerstångens bakre arm
9: Ansats ("ricasso")
10: Fästbygel
11: Främre handskyddsspänne
12: Bakre handskyddsspänne, som delas vid spännförgrening till spännets armar
13: Diagonala handskyddsbyglar
14: Främre parerbygel
15: Bakre parerbygel
16: Parer-ring ("åsnehov")
dissekering2.jpg (8019 bytes)