V - miniserien
Tidslinje
Besökarna
Prylar
Obesvarade frågor
Resurser

 

Tidslinje

Det finns inget satt startdatum i V. Det enda som man i princip får reda på som kan placera in V tidsmässigt är att det är efter president Fords ämbetsperiod, att Star Wars har haft premiär och att Sovjetunionen fortfarande finns. Detta gör att serien inträffar efter 1977 och före 1991, men det är också allt som man kan säga. En god gissning är att den börjar någon gång i början på 1980-talet, mitt under det kalla kriget. Vill man använda produktionsdatumet för serien som övre gräns så är 1983 det senaste datum som V kan utspela sig.

I och med att den är så ”tidlös” så går det säkert att spela även i modern tid. Detta kan införa en del roliga fenomen som till exempel internet och moderna datorer, vilket kan ge en del att bita i, både för besökare och rollpersoner.

Besökarnas ockupation varar omkring ett år i ”The Final Battle”. Denna tid har fastställts genom att lägga ihop tiden innan produktionen av kemikalierna kommer igång (tre veckor), ett antagande att det tar åtminstone en månad att få igång konspirationen och hetsa upp människor mot vetenskapsmän, Robin Maxwells havandeskap (40 veckor), upptäckten av hybridbakterien och Elizabeth Maxwells uppväxt (ca sex till åtta veckor). Som absolut minst, och med ledning av vad som uttryckligen sägs i ”The Final Battle”, är besökarnas närvaro 47 veckor lång. Dock ger man i så fall inget som helst rum för konspirationen och minimerar Elizabeth Maxwells uppväxt till vad som sägs i replikerna, inte vad som visas i bild. Det är rimligare att tro att den faktiska ockupationen varar i ungefär 57 veckor.

Naturligtvis finns det ingenting som hindrar att en ockupation kan vara längre i en rollspelskampanj och dessutom finns ju besökarnas återkomst i ”The Visitors” (men den bortser vi glatt ifrån).

Ankomst och inledning (vecka 1-7)

V börjar med besökarnas ankomst till Jorden. Ett femtiotal tefatsliknande rymdskepp glider in mot Jordens största städer och stannar sedan där. De besvarar inte anrop och alla robotskott missar och detonerar på säkert avstånd. Sexton timmar efter att det första skeppet siktats börjar rymdskeppen att sända ut ljudsignaler. Lite senare sänder de ut en nedräkning på den internationella nödfrekvensen och en kort stund senare även som ljud. När nedräkningen går ner på noll sänder de ut ett kort meddelande, där de ber FNs generalsekreterare att infinna sig på taket av FN-skrapan 01.00 Greenwich-tid (20.00 New York-tid).

Den första kontakten går fredligt till. En landingsfarkost kommer ut ur det stora moderskeppet som hänger över New York och landar på FN-skrapans tak. Generalsekreteraren uppmanas att komma in i landningsfarkosten, där besökarnas överbefälhavare ber generalsekreteraren att föra deras talan. Generalsekreteraren övertygar dock John, besökarnas överbefälhavare, att tala för sig själva.

John börjar med att presentera sig och sin hemvärld. Han ber därefter Jorden om hjälp att tillverka vissa kemikalier för att rädda besökarnas hemvärld. I utbyte ska Jorden få teknisk och vetenskaplig kunskap, varefter besökarna fredligt ska lämna Jorden. Därefter får ett journalistteam följa med i landningsfarkosten för en kort tur på moderskeppet.

Under de tre veckor som sedan följer startar en ”besökar-hype” på Jorden, samtidigt som förhandlingar pågår om vilka fabriker som ska användas för att tillverka den kemikalie som besökarna behöver. Leksaker och action-figurer med besökartema dyker snabbt upp i butiker och ”Besökarnas Vänner”, en ungdomsorganisation för att främja kontakt mellan människor och besökare, startas.

Sedan börjar saker och ting bli mörkare.

Konspirationen (vecka 7-11)

När produktionen av besökarnas kemikalier kommit igång avslöjas en konspiration av forskare som har som syfte att erövra ett av besökarnas moderskepp. Flera forskare, huvudsakligen biokemister och antropologer, medger delaktighet i konspirationen och namnger flera personer som medkonspiratörer. En registreringslag på forskare införs i USA och flera andra länder och våldsamheter och trakasserier drabbar forskare och deras anhöriga.

Vid det tillfället börjar folk fatta misstankar. Michael Donovans kameraman Tony är en av de första som upptäcker att dr Jankowski, en av de forskare som avslöjat konspirationen, plötsligt har gått från att vara högerhänt till att vara vänsterhänt. Michael Donovan lyckas smyga ombord på moderskeppet över Los Angeles och upptäcker att besökarna äter levande föda och senare deras ögon och utseende under kroppsstrumpan. Dessutom får han reda på om Dianas konverteringsprocess. Han lyckas fånga det på film och fly från moderskeppet.

Precis när hans TV-station ska gå ut med nyheten bryter besökarna in och tar över hela TV-nätverket. De meddelar att forskarkonspirationen har gått så långt att man är tvungen att införa ett globalt undantagstillstånd och polis och militär ska samarbeta med besökarna för att upprätthålla lag och ordning. Mike Donovan blir samtidigt efterlyst och försvinner med små marginaler med videobandet som visar besökarnas riktiga utseende.

Undantagstillståndet omfattar begränsning av telekommunikationer, vägspärrar, utegångsförbud, ransonering och kontroll av nyhetsmedia såsom tidningar och TV. Hur hårt det efterlevs visas med all önskvärd tydlighet när flyende ”dissidenter” brutalt skjuts ner av besökarnas soldater, eller när forskare på flykt och folk som försöker hjälpa sådana betraktas som brottslingar. Det är bara naturligt att folk börjar bli missnöjda.

Befrielsekampen börjar (vecka 11-48)

Efter ockupationens inledning bildas motståndsrörelser här och var i världen. Små grupper av motstånd börjar som någorlunda organiserade och lyckas sprida sig, eller så är de oorganiserade upplopp som snabbt slås ner. De förra överlever någorlunda länge, medan de senare snabbt försvinner. Besökarna använder omedelbart alla sådana subversiva verksamheter som argument för att förlänga undantagstillståndet och inskränka friheterna ännu mer.

I samband med detta så exploderar också den svarta marknaden. Tack vare alla inskränkningar i friheterna så uppstår också ett behov av alla de varor man inte kan få tag på längre. Även kontraband och smuggelgods blir mer eftersökta än vanligt – narkotika och vapen blir hårdvaluta för många motståndsrörelser – och marknaden för underrättelser och information fullkomligen exploderar. Samarbetet mellan den undre världen och motståndsrörelsen är ett gudomlig kombination och den organiserade brottsligheten börjar även de arbeta tillsammans med motståndsrörelserna.

Michael Donovan dras in i motståndsrörelsen efter ett andra besök på moderskeppen, denna gången ofrivilligt. Han lyckas fly med Martins hjälp, varvid gängmedlemmar fångar honom i tron att han är en besökare. Mike Donovans identitet uppdagas och han gör ett tredje besök i syftet att få reda på mer och att frita sin kameraman. Mike får reda på att besökarna tänker föra bort mänskligheten från Jorden som mat eller som soldater, samt stjäla Jordens vatten. Han lyckas, återigen med Martins hjälp, frita Robert Maxwells trädgårdsmästare och dotter, den senare utsatt för ett biologiskt experiment av Diana, och flyr med ett stridsskepp.

Många tidigare regeringsagenter flyr fältet innan besökarna får nys på dem och börjar med arbetet att samordna motståndsrörelserna och förse dem med de vapen, underrättelser och andra resurser som de behöver för att fortsätta kampen. Efter några månader börjar nätverket bli internationellt och under halvåret efter det sugs de sista oberoende motståndsgrupperna in i nätverket, och kampen börjar bli effektiv.

Avslöjandet (vecka 48)

Efter en tid beslutar sig besökarna att det är dags att boosta upp moralen något. Ransonerna ökas, även om syftet med detta dessutom är att göda människorna. Dessutom planerar John att släppa nyheten om ett vaccin mot cancer på Los Angeles Medicinska Centrum, vilket motståndsrörelsen i Los Angeles snappar upp. Genom en fräck kupp lyckas man kopiera inbjudningsbiljetterna till evenemanget och smugglar in sig på sjukhuset.

Mitt i bästa sändningstid, då Jordens invånare väntar på Johns tillkännagivande, slår motståndsrörelsen till och sliter av masken på John och visar därmed hur besökarna egentligen ser ut. Därefter slår de sig ut från sjukhuset och med hjälp av femtekolonnarna lyckas de smita från platsen. De drabbas dock av ett stort bakslag – gruppledaren Julie blir tillfångatagen och Diana inleder konverteringsprocessen av henne.

Vändpunkten (vecka 48-55)

Los Angeles-gruppen knyts efter den fräcka kuppen på sjukhuset in i det internationella nätverket och får tillgång till deras resurser, tack vare regeringsagenterna Ham Tyler och Chris Faber. De flyr från sitt högkvarter i sista stund och omgrupperar till en ny plats. Man gör ett tillslag och lyckas frita Julie, men blir av med en spion i besökarnas högkvarter.

Vändpunkten kommer i laboratoriet. Robin Maxwell, numera gravid tack vare Brian, en besökare och gruppledare i Besökarnas vänner, föder tvillingar, båda hybrider mellan besökare och människor. Pojken är mer besökare, medan flickan ser mänsklig ut, i alla fall på ytan. Båda har egenskaper från båda föräldrarnas raser. Det mest intressanta att även deras bakterieflora är hybridiserad. Pojken dör efter tre veckors sjukdom på grund av hybridbakterien, men flickan är immun. Man renodlar bakterien och dess toxin och fångar in besökaren Brian som ”testexemplar”. Robin Maxwell använder bakterien mot honom, mer som hämnd än som försök.

Hybridbakterien och toxinet, som blir mer känt som ”det röda pulvret” eller ”det röda dammet”, börjar massproduceras och ett motgift arbetas också fram för att skydda femtekolonnare. Det röda dammet blir vändpunkten i ockupationen.

Slutet (vecka 55-57)

Det röda dammet distribueras till motståndsrörelsens celler runt om i Amerika, men blir snart känt bland femtekolonnarna som varnar motståndsrörelsen för domedagsvapnet ombord på moderskeppen. Motståndsrörelsen planerar ett förebyggande anfall mot moderskeppet över Los Angeles för att hindra att Jorden förintas och koordinerar detta med ett globalt utsläpp av bakterien. Med nöd och näppe lyckas det desperata anfallet. Besökarna flyr när de inser att Jorden numera har en bakterie i omlopp som de inte är immuna mot, domedagsvapnet aktiveras men stängs av innan det hinner detonera av Elizabeth Maxwell, hybriddottern till Robin Maxwell. John blir dock skjuten och Diana lyckas fly.

The Visitors (vecka 57+)

Det första som händer i The Visitors är att Diana flyr, men Mike Donovan följer efter och skjuter ner hennes stridsskepp och golvar henne. En krigstribunal sätts upp och Diana anklagas för brott mot mänskligheten, men innan domen hinner verkställas efter ett års rättegång fritas hon av en av de nya industrimagnaterna i Los Angeles-området, som kan tänka sig att släppa henne mot tekniska hemligheter. Martin lyckas få reda var hon hålls gömd och tänker döda henne, men faller själv offer för henne. Diana tar motgiftet mot det röda dammet och flyr till ett radioteleskop där hon kontaktar flottan som gömmer sig bakom Månen. Diana flygs ut, man upptäcker att det röda dammet inte fungerar i varma områden, och besökarna återkommer till dessa områden och återupptar ockupationen av de varmare delarna av Jorden. De kallare delarna lämnas åt sitt öde.

Hela TV-serien ”The Visitors” var av undermålig kvalitet – i vissa avsnitt fick besökarna inte skjuta så mycket eftersom specialeffekterna kostade för mycket – och var till stora delar inkonsekvent med ”The Final Battle”. Ur den här artikelns synvinkel slutar därför tidslinjen med att besökarna lämnar Jorden då det röda dammet släpps ut och jordborna, gamla som nya, firar sin nyvunna frihet.

Legalt bjäfs

”V – The Final Battle” med alla tillämpliga varumärken är © och TM 1983, 1993 Warner Bros, alla rättigheter förbehållna. Temat komponerades av Barry De Vorzon och Joseph Conlan.

Tillbaka