V - miniserien
Tidslinje
Besökarna
Prylar
Obesvarade frågor
Resurser

 

 

Obesvarade frågor

Det finns många obesvarade frågor som lämnas kvar när besökarna lämnar Jorden efter sista avsnittet i ”The Final Battle”. Uppföljaren, ”The Visitors”, klarlägger inte särskilt mycket mer om dessa frågor. Tvärtom verkar det mest som att Warner såg möjlighet att klämma mer pengar ur sitt varumärke genom uppföljaren och återanvände rekvisita från ”The Final Battle”, men skaffade helt nytt folk till produktionen som inte hade något att göra med första serien. ”The Visitors” blir därmed en helt annan serie som inte har mycket mer gemensamt med ”The Final Battle” än skådespelare och rekvisita.

Överljusteknologi

Det finns vissa indikationer på att besökarna har överljusteknologi. När divisionschefen Pamela anländer i avsnitt fyra så har hon order från Ledaren, tillsammans med utrustning och tekniker för att suga upp färskvatten från Kalifornien. Om detta inte var något som Ledaren kom på en kort stund in på flottans resa till Jorden (högst ett halvår in på den nästan nioåriga resan) så måste besökarna ha tillgång till teknologi som tillåter överljusfart.

Dessutom finns nästan säkert någon form av överljuskommunikation. Diana säger till Stephen i första avsnittet att ”nu vill han [Ledaren] att allihopa ska konverteras” på grund av framgångarna med de första konverteringarna. En radiosignal hade tagit nästan nio år att nå Sirius och 17,5 år om det ska komma ett svar. Eftersom repliken fälls senast tre veckor in i ockupationen så måste Diana ha använt någon form av överljuskommunikation för att kunna sända en rapport och få svar så snart. Om dessa tekniker finns hos besökarna så är de förmodligen bundna till moderskeppen – skyttlar och patrullskepp har inte denna förmåga.

ESP

Stjärnbarnet Elizabeth visar upp övernaturliga förmågor när hon stänger av domedagsvapnet på moderskeppet över Los Angeles, komplett med ljuseffekter och allt. I ”The Visitors” första avsnitt och i några andra avsnitt visar hon dessutom upp telekinetiska förmågor såväl som telepatiska. Diana använder någon form av tankeöverföring på Julie i sista avsnittet i ”The Final Battle”, för att paralysera henne av skräck och kunna smita. Därmed kan man anse det som bevisat att utomsinnliga förmågor (ESP – Extra Sensory Perception/Projection) fungerar i det universum som visas i TV-serierna.

Är det möjligt att andra personer än Elizabeth kan ha utomsinnliga förmågor? Uppenbarligen så har i alla fall Diana någon form av telepatisk länk mellan sig själv och i alla fall de som hon konverterar. Det är alltså inte otänkbart att rollpersoner kan ha sådana krafter – frågan är bara hur de fungerar.

Det passar förmodligen TV-seriens anda bäst om utomsinnliga förmågor inte förekommer hos andra än Diana och Elizabeth. Elizabeths avstängning av domedagsvapnet känns snarare som en nödlösning på ett problem som manusförfattarna satt sig själva i med domedagsvapnet, och Dianas telepatiska aktivering av Julies posthypnotiska instruktioner (den paralyserande skräcken för monstret) känns mest som en ursäkt för att låta Diana komma undan för en eventuell uppföljare.

Andra civilisationer

Det är helt klart att det finns andra civilisationer i galaxen, utöver människor och besökarna. Detta utforskas dock inte någonstans utan man spekulerar mest om det. Martin säger några ledtrådar om detta, dels att besökarnas Ledare har fiender ”som har besegrat honom förut”, och dels att han har sett besökarna använda domedagsvapnet på moderskeppen. Detta indikerar klart och tydligt att Jorden, trots Johns tal vid första kontakten, inte är den första civilisation som de har besökt. John ljuger ju trots allt om när han påstår att det är första tillfället som besökarna har lämnat sitt solsystem (användandet av domedagsvapnet bör ju knappast ha inträffat i besökarnas hemsystem), så varför inte ljuga lite till om andra civilisationer?

Vilka dessa andra civilisationer är får man aldrig veta. Martins enda ledtråd är repliken om Ledarens fiender. En första kontakt med dem har dock initierats via radio – Julie sätter igång en sändning av ett matematiskt nödrop via radioteleskop, så i framtiden kanske de eller andra civilisationer uppfattar signalen och kommer på besök.

Framtiden

Om man bortser från uppföljarserien ”The Visitors” så kan man undra vad framtiden bär i sitt sköte. Med ett moderskepp kvar på Jorden samt flera femtekolonnare som stannar kvar (Martin och Willie, till exempel) och med en relativt god försvarslinje i form av det ”röda dammet” så är det bara en tidsfråga innan de tekniska hemligheterna knäcks och börjar användas av människor. I så fall öppnas helt nya möjligheter till rollspelsscenarier.

Ett ”V – 2100”-scenario, till exempel: hundratjugo år efter besökarnas invasion är det mycket möjligt att Jorden utgör ett så stort hot att besökarna kommer tillbaka, denna gång för en regelrätt invasion. Det omvända kan också inträffa: Jorden sätter igång ett vedergällningskrig mot besökarna. Ett mer stillsamt scenario kan innebära någon form av samexistens. Kallt krig eller fred spelar inte så stor roll, men av dramatiska skäl är nog kallt krig att föredra.

Legalt bjäfs

”V – The Final Battle” med alla tillämpliga varumärken är © och TM 1983, 1993 Warner Bros, alla rättigheter förbehållna. Temat komponerades av Barry De Vorzon och Joseph Conlan.

Tillbaka