V - miniserien
Tidslinje
Besökarna
Prylar
Obesvarade frågor
Resurser

 

 

Besökarna

Besökarna är en reptiloid ras, uppbyggnadsmässigt inte allt för olika människor. En typisk besökare är omkring 175 cm lång, med grön, fjällig och hårlös hud. De håller sitt riktiga utseende väl dolt under en ”kroppsstrumpa” av ett konstgjort hudliknande material som gör att de ser ut och känns exakt som människor, om än kallare än människor. Besökarnas röster låter konstigt vibrerande på något sätt, vilket gör det omöjligt för besökare att förställa sig som människor ett längre tag. Så fort de försöker säga något så blir de avslöjade. Av samma skäl är det svårt för människor att förställa sig som besökare någon längre stund.

Besökarnas ögon är inte anpassade för starkt ljus och de har därför solglasögon på sig. Solglasögonen hjälper dessutom till att dölja eventuella felaktigheter och skarvar i de heltäckande linser som de bär för att dölja deras gulröda ögon med smal och oval pupill. Det blir därmed svårare att se att de faktiskt bär linser.

Med undantag för ett fåtal individer som har gått med i motståndsrörelsen är alla besökare uniformerade. Uniformerna går i rött, med detaljer i svart. Säkerhetsstyrkor har guldkanter på axlarna och säkerhetssoldater har guldfärgade hjälmar med svarta visir. Vanliga soldater har svarta hjälmar med svarta visir. Soldater har också ett svart kroppsskydd som täcker bröstkorg och buk. Ibland bärs dessa även av säkerhetssoldater. Officerare är beväpnade med pistol, vanliga meniga har oftast gevär. Tekniker och stödtrupper är huvudsakligen obeväpnade.

Biologi

Att besökarna har en helt annan biologi än människor är helt klart. Att skaka hand med en besökare ger en viktig ledtråd – de har lägre kroppstemperatur än människor. Huruvida detta beror på att de är växelvarma eller bara har en konstant men lägre kroppstemperatur normalt sett är en öppen fråga, men deras konstanta aktivitet tyder på att de inte är växelvarma.

Besökarna äter huvudsakligen levande eller nyss dödade djur, samt lite grönsaker då och då. Förmodligen är grönsakerna inte särskilt viktiga för deras överlevnad. De äter sin föda hel, utan att tugga, och kan koppla loss käken om nödvändigt för att svälja större byten.

Besökarna har giftkörtlar i munnen och giftet sprids som aerosol, det vill säga som en fin spray. Giftet påverkar människor som ett nervgift men en normalstor utblåst dos är inte dödlig för en vuxen människa.

Neurotoxisk aerosol: Skadevärde 0 (bedövande). Räckvidd ca 1 meter, sedan blir aerosolen för utspridd. Angriper via andningsvägar. Skråma = hudirritation, klåda; LS = andnöd, lätt kramp, tunnelseende; AS = andningssvårigheter, kramp, uppstötningar, tillfällig förblindning; KS = hjärtstillestånd eller hjärtflimmer, svår kramp, långvarig förblindning, våldsamma uppstötningar.

Organisation

Besökarnas organisation är i grunden militär. Chefen för den flotta om femtio rymdskepp som kommit till Jorden är John, titulerad ”överbefälhavare över flottan” eller bara ”överbefälhavare”. Graden beskrivs som motsvarande en amiral i en jordisk flotta, och han har fem svarta diagonala linjer på vänster sida på uniformen. Dessa diagonala linjer motsvarar gradbeteckningar.

I ”The Final Battle” får man bara se besökare med inga streck eller med ett, två, tre eller fem streck – vad som hände med graden med fyra streck vet ingen. Till och med Pamela, divisionschefen för rymdskeppen över Förenta Staterna, har tre streck på sin uniform. Personer med två streck tituleras oftast ”kapten” och personer med ett streck tituleras oftast ”löjtnant”. De personer med tre streck som man får se är Diana, vetenskapschefen i Los Angeles och Johns andreman, samt Pamela. Personer med tre streck tituleras ”kommendörkapten” (engelska: ”commander”). Den enda person med fem streck som man får se är John, som tituleras ”överbefälhavare”.

De flesta vanliga soldater och tekniker har inga streck på sin uniform och kan närmast motsvaras med meniga soldater. En del av dem är underbefäl och tituleras ”sergeant”, men dessa har ingen särskild gradbeteckning.

Samhälle

Man får inte veta mycket om besökarnas samhälle. Man kan sluta sig till att det nyligen har avslutats en maktkamp på besökarnas samhälle och att den nuvarande Ledaren gått segrande ur striden. I övrigt verkar det vara en toppstyrd diktatur och att det finns några som är missnöjda med detta.

Ledaren har andra fiender som har besegrat honom förut, och han behöver soldater för att bekämpa dem. Dessutom behöver han vatten för att utvinna väte som bränsle till fusionsreaktorer och till vapensystemen. Det är också ont om mat på besökarnas hemvärld. Därför har han skickat en flotta till jorden för att tömma den på resurser. Detta har skett förut på andra världar och nu är det Jordens tur.

Små detaljer slinker också igenom här och var. Bland annat sägs det att besökarna är monogama och att de tydligen inte har några särskilda parningsperioder. I övrigt får man inte veta mycket om besökarnas samhälle på deras hemvärld.

Besökarnas Vänner

Besökarnas Vänner är en ungdomsorganisation för att främja vänskapen mellan människor och besökare. Organisationen är öppen för ungdomar och unga vuxna och medlemmarna får en särskild rödbrun uniform, får åka i patrullskepp och får särskilda turer på moderskeppen. Naturligtvis är Besökarnas Vänner en succé och miljontals unga över hela världen köar för att få bli medlemmar i organisationen.

När konspirationen sätter igång får de även vapen av besökarna för att hjälpa till att upprätthålla lag och ordning. Majoriteten är omedvetna om besökarnas verkliga planer, men hjälper ändå besökarna att ockupera mänskligheten, i god tro till en början men senare av rädsla och för att de inte vågar lämna organisationen. Ett fåtal quislingar är dock stolta över vad de gör eller berusade av maktkänslan.

Femtekolonnarna

Ett fåtal besökare tycker inte om Ledarens idéer eller politik. De ogillar, av olika skäl, att människor används som föda eller kanonmat eller att Jordens vatten stjäls. De som kom med flottan arbetar mot Ledarens mål, tyst och försiktigt och trots att det är så gott som hopplöst. Femtekolonnarna är precis som motståndsrörelsen organiserad i en cellstruktur, så personerna i femte kolonnen känner bara till de som arbetar i samma cell. En cells ledare känner bara några få personer i andra celler.

Hybrider

Att hybrider mellan besökare och människor är möjligt är synnerligen tydligt i form av ”stjärnbarnet” Elizabeth. Frågan som dock är öppen är hur vanligt det är. Rent genetiskt så är sannolikheten minst sagt astronomisk att två raser som utvecklas på två skilda planeter kan korsbefrukta varandra. Människor kan ju inte ens befrukta sina närmaste jordliga kusiner, eller tvärtom.

Det verkar därför sannolikt att Dianas experiment med Robin Maxwell och Brian, det som så småningom ledde till Elizabeth, inte enbart gick ut på att slänga in de båda i ett och samma rum och se vad som händer efter genomfört samlag. Tvärtom kan man nästan anta att Brian manipulerades ”off camera” för att möjliggöra en korsbefruktning, kanske med en injektion modifierad mänsklig sperma som inseminerades eller med ett väntande virus som sätter igång celldelningen och bygger om delar av äggets DNA med besökargener. I så fall är det fullt förståeligt att Dianas experiment är unikt.

Detta löser också andra problem med storyn, närmare bestämt frågan om vad som händer med andra jordlingar som råkar tända på besökare. Om besökarna kan fungera sexuellt tillsammans med människor (vilket Brian och Willie bevisar – människor har det mycket lättare tack vare besökarnas förklädnad) och om det var möjligt på naturlig väg så borde fler befruktningar ha ägt rum. Trots detta sägs det uttryckligen att Elizabeth är unik. Det öppnar också möjligheten att rollpersoner utsätts för liknande experiment under kampanjens gång som dock inte behöver lyckas.

Planen

Besökarna kom till Jorden med en plan. Deras mål är att tömma Jorden på dess resurser, inte bara naturtillgångar utan även människor. Man är framförallt ute efter två saker: mat och vatten. Allt annat är en välkommen bonus.

För att uppnå detta mål har man dragit fram en plan. I dess första skede kommer transporten till Jorden och den första kontakten. Eftersom inte ens besökarnas flotta kan ockupera hela Jorden med en gång är man tvungen att göra det i steg. Först skapas en täckmantel för besökarnas närvaro, närmare bestämt det påstådda behovet av särskilda kemikalier. Därefter skapar man en ”konspiration” bland forskare genom att fabricera bevis och konvertera ett fåtal forskare som därmed kommer att tro att de är en del av konspirationen och att andra också är en del av den. Därigenom bygger man upp en känsla av osäkerhet och dessutom ökad misstro mot de som har störst chans att avslöja besökarna och finna ett vapen mot dem. I synnerhet antropologer och biokemister utsätts för detta.

Vid en viss tidpunkt, när osäkerheten är som störst och man har konverterat regeringsmedlemmarna i Jordens länder, iscensätter man en kupp och får folk att tro att det är forskarna som ligger bakom detta. Därigenom kan man med regeringarnas samtycke införa ett undantagstillstånd och ”hjälpa” Jordens nationer med att hålla lag och ordning. Efter en kort tid kommer man ha total kontroll över Jorden på ett relativt oblodigt sätt och kan börja med arbetet att tömma Jorden på dess resurser relativt ostört. Viss oro får man räkna med, men till en viss gräns är det till och med bra, då det motiverar fortsatt kontroll från besökarna.

Det kommer ta nåt sekel att tömma Jorden på vatten, men vid det laget kommer det inte finnas några människor kvar på Jorden. De kommer att ha blivit mat, slavarbetare eller kanonmat vid fronten mot besökarnas fiender.

Legalt bjäfs

”V – The Final Battle” med alla tillämpliga varumärken är © och TM 1983, 1993 Warner Bros, alla rättigheter förbehållna. Temat komponerades av Barry De Vorzon och Joseph Conlan.

Tillbaka