Playelfs Flickor

Sulami L'ree


Fjärran från Jorden ligger den stillsamma och till största delen tropiska världen L'vani (uttalas ungefär "livani" med det första i:et nästan viskat), en av Kivras mest avlägsna kolonier. Kivra är en utomjordisk ras som är så lika människor att exobiologer får skrämselhicka när de studerar kivraner. De få skillnader som finns, som kivranernas tre fingrar med motstående tumme (istället för våra fyra) och spetsiga öron, är negligerbara i sammanhanget. Kolonin L'vani ligger i själva verket på en måne till en gasjätte och är också den koloni som ligger närmast det Terranska Imperiets gränser.

Sulami' L'ree (uttalas ungefär "shulami liri" med långt i på slutet) är en typisk kivranisk medborgare som växte upp på denna värld. Det enda som skiljer henne från den typiska kivraniske tonåringen är hennes intresse för jordisk kultur, i synnerhet jordiska filmer. I och med närheten till det Terranska Imperiet har L'vani-kolonin också fungerat som lyssnarstation, och L'ree hade möjlighet att lyssna och titta på vanliga terranska sändningar, i synnerhet deras filmer, så när det var dags för den obligatoriska värnplikten var hon redan förtrogen med flera jordiska språk, huvudsakligen engelska och ryska. "Sergej Eisensteins filmer är min personliga favorit näst efter Hitchcocks filmer" säger hon. "Den senare vet hur intrigen ska byggas upp, medan den senare vet hur massorna ska röra sig. På en så liten koloni som L'vani finns det inte så mycket att göra, så när jag inte dök eller for runt i flygare så konsumerade jag en hel del terransk filmkultur."

Sulami's språkkunskaper gjorde att när det var dags för värnplikt, vilket drabbar alla kivraniska ungdomar redan vid motsvarande 15 års ålder, så valdes hon omedelbart ut till Spanarkåren. På grund av hennes kunskaper i terranska språk och en vid det laget väl inövad förmåga att hantera en flygare så tränades hon att flyga spaningsskepp och fick sina språkkunskaper än mer inövade. Vid motsvarande arton års ålder for hon ut på sitt första skarpa uppdrag i ett tvåsitsigt spaningsskepp. Uppdraget följdes senare av flera, och vid slutet av hennes första fyraåriga värnpliktsperiod så har hon tjugoåtta skarpa spaningsuppdrag och närmare 5400 flygtimmar (!) bakom sig.

Sulami' har flyttat hem till L'vani och fram tills nästa värnpliktsperiod arbetar hon som tolk åt den lokala administrationen. Hennes tjänster behövs dock inte så ofta, så större delen av sin fritid tillbringar hon som tidigare, med dykning, flygning och terransk filmkultur. "Min familj förstår inte varför jag är så fascinerad av terransk filmkultur," säger hon, "och i synnerhet inte den tidiga, tvådimensionella och icke-interaktiva kulturen, men orsaken är faktiskt ganska enkel. En interaktiv film är gjord av publiken, medan en icke-interaktiv film är gjord av filmskaparen. Det är helt enkelt mer konst i er tidiga filmkultur."

Favoritfilm? Här blir Sulami' tveksam. "Alexander Nevsky av Eisenstein är alltid en favorit, och Hitchcocks I sista sekunden är inte helt tråkig den heller." Sen drabbas Sulami' av en fnissattack, och vi får aldrig ur henne vilken film hon tänker på. Men vi har ju vissa misstankar...

Foto: Krister Sundelin


Ljus och lykta används för att leta upp framtida modeller för Playelf. Om du har några bilder som du tror passar här, kontakta mig på krille@foxtail.nu så kanske vi får se din favoritspetsöring här.


Till Playelf