Playelfs Flickor

n'Shaesta Hilena


På Fo'ur är metaller det mest värdefulla man kan finna, oavsett ädelhet, och majoriteten av de metallföremål som finns är tillverkade i en så gott som oförstörbar metall som enbart Fo'urs trollkarlar kan bearbeta. En spjutspets i metall är förmodligen värd ungefär en hel by, och ett helt svärd skulle vara ungefär lika mycket värt som ett mindre kungadöme. Ägaren av ett sådant svärd måste vara bra på att hantera det för att försvara det, och måste ändå vara försiktig i övrigt.

Shaesta är en av de lyckliga få som har ett svärd i sin ägo, och hon är mycket rädd om sitt långa och böjda svärd. Inte ens när hon ställde upp här ville hon lägga det utom synhåll. Hon är också mycket skicklig på att hantera det. Strax efter att vi var klara med den här bilden försökte en huskrigare från huset La'enna erövra svärdet, men Shaesta försvarade både svärdet och sin heder.

Shaesta var väldigt förtegen om sin bakgrund. Att hon tillhör iynisis folk är ganska uppenbart - de långa och rörliga öronen och hårväxten längs med ryggraden gör det svårt att dölja detta - och i likhet med de flesta iynisi så har hennes liv hittills varit fyllt med religiös nit och studier.

"Det kan låta tråkigt" säger hon, "men för mig finns det ingen större glädje att studera Guds varande." Efter lite förklaring visar det sig att iynisis religion förespråkar att livet är Guds sätt att studera sig själv och att allt liv är en del av Gud. Hon hade märkt att vidare studier i böcker inte förde henne närmare upplysning, varför hon började sin pilgrimsfärd. "Till skillnad från Fo'urs övriga religioner har vi inga heliga platser att vallfärda till. Pilgrimsfärden är i sig målet, och den slutar först när man är klar."

Vi frågade vad Shaesta förväntade sig att finna när pilgrimsfärden vare slut. "Mig själv" svarade hon. "Och när jag har funnit mig själv tänker jag stanna där ett tag och ha ett långt samtal med mig själv, och förhoppningsvis kan jag svara på frågan 'vem är jag'. Om man inte vet vem man själv är kan man aldrig finna Gud."

När vi frågade om hon faktiskt trodde att det fanns en andra upplaga av henne någonstans på Fo'ur log hon bara.

Foto: Krister Sundelin


Ljus och lykta används för att leta upp framtida modeller för Playelf. Om du har några bilder som du tror passar här, kontakta mig på krille@foxtail.nu så kanske vi får se din favoritspetsöring här.


Till Playelf