Playelfs Flickor

dr Kesta Meannie


Dr Kesta Meannie är en av 352 personer som har fått möjlighet att färdas i rymden och en av de femtiofyra som har gjort det flera gånger. Inte mindre än tre gånger har hon varit i omloppsbana, samtliga med rymdfärjan. Hon har varit uppdragsforskare på STS-64, där hon arbetade med ett av de första högenergipartikelexperimenten i omloppsbana. Därutöver har hon varit rymdfärjepilot på STS-87 och nu senast befälhavare på STS-95, en färd på totalt 18 dagar i rymden. Det var i samband med den färden som bilden till höger togs.

Dr Meannie är, trots sin assimilering i det moderna samhället i Ereb, troende i den gamla alviska religionen. "Jag var ganska agnostisk i början" säger hon, "men drogs långsamt mot religionen allt eftersom jag utbildade mig och blev mer och mer medveten om det sätt på vilket allting är hopknutet. Den stora omvändningen kom under min första rymdfärd 1489, då jag för första gången såg Altor i dess fulla prakt. Det finns helt enkelt inte ord för att beskriva vad jag kände då - det är enklast att låta det vara en religiös upplevelse.

Dr Meannie är inte ensam om sådana upplevelser. "Många astronauter som jag har talat med har känt samma sak och blivit troende. Även om det inte alltid är Tevatenu som lockar så är det något som har fångat oss. Vi är ett litet tätt sammanknutet brödraskap som förenas över religionsgränserna av den här upplevelsen, och vi hoppas att fler ska få möjlighet att uppleva den om rymdfärder blir mer allmänna."

Foto: Krister Sundelin


Ljus och lykta används för att leta upp framtida modeller för Playelf. Om du har några bilder som du tror passar här, kontakta mig på krille@foxtail.nu så kanske vi får se din favoritspetsöring här.


Till Playelf