Skillnader mellan Västmark 2 och 3

Skillnaderna mellan de olika utgåvorna av Västmark är inte särskilt stora, och det borde vara enkelt att konvertera tillbehör till Västmark 3 till Västmark 2 och vice versa. Den absolut största skillnaden är att Västmark 3 enbart finns i bokform, medan Västmark 2 enbart finns som PDF-filer som kan laddas ner på nätet. Några andra skillnader finns dock.

 

Att skapa en figur

Den stora skillnaden i att skapa en figur är att det finns en starkare koppling mellan figuren och dennes bakgrund. I Västmark 3 tar man fram sin bakgrund först, och väljer sedan de egenskaper och skickligheter som man vill ha, medan i Västmark 2 så gick man direkt på egenskaper och skickligheter. I Västmark 2 fanns ett alternativt system, där man hade kontroll över de enskilda erfarenhetspoängen som användes, vilket man inte får i Västmark 3.

I Västmark 3 tillkommer dessutom en sak som kallas "tjänst". "Tjänst" talar om vem som står över en på rangstegen. Det kan vara ens föräldrar, ens läromästare, eller ens länsherre. Tjänst används huvudsakligen för att på ett naturligt sätt få ihop figurer och få in dem i ett äventyr.

Dessutom räknar man fram en så kallad wargild i Västmark 3. Hur man gör det står även beskriven i Geografica Vistfarthi.

Egenskaper

Samtliga egenskaper ligger fortfarande på samma skala (-4 till -1 eller +1 till +4), så de kan fortfarande användas rakt av. Eventuella skillnader ligger mest i definitionerna av dem och de olika nivåerna på dem.

Följande egenskaper finns med i Västmark 3 men inte i Västmark 2:

Följande egenskaper finns med i Västmark 2 men inte i Västmark 3:

Följande egenskaper skiljer sig något mellan Västmark 2 och Västmark 3:

Skickligheter

Samtliga skickligheter går fortfarande på samma skala, från +0 och uppåt, dock normalt till +8. De kan därför mestadels användas rakt av. En regel om specialiseringar har tillkommit i Västmark 3. Den finns att läsa här om du använder Västmark 2, men kan ignoreras helt utan problem.

Följande skickligheter finns med i Västmark 3 men inte i Västmark 2:

Följande skickligheter skiljer sig mellan Västmark 2 och Västmark 3:

Strid

Det finns en massa skillnader i detta kapitel, till exempel delstrider. Dessa är dock endast procedurrelaterade, och man kan därför använda reglerna rakt av. Fältslagsreglerna har dock utgått ur Västmark 3.

De enda värden som skiljer sig är rustningar, och de nya värdena beskrivs i Geografica Vistfarthi. Ett nytt vapen har tillkommit, nämligen Bila. Detta är dock inget problem, eftersom värden på vapen alltid nämns vid respektive person. Därför kan man använda hela kapitlet Strid rätt av.

Trolldom

Proceduren för att skapa besvärjelser har strukturerats om. I samband med detta så har alla besvärjelser räknats om, vilket har lett till att en del besvärjelser skiljer sig något. Det har dessutom tillkommit ett par nya besvärjelser.

Det rekommenderas att man använder den version av besvärjelsen som står i respektive grundregelutgåva, så att allting är konsekvent. Nya besvärjelser, som inte står i regelboken, används där de står rakt av.

Det finns lite skillnader i terminologi mellan Västmark 3 och Västmark 2, och lite skillnader i hur man skapar besvärjelser, vilket föranledde omräkningen.

Kampanjregler

Lite småändringar har gjorts här. Varje spelare får nu dela ut en erfarenhetspoäng till en annan spelare. Det står mer om wargild här och lite mer om hur spelledaren delar ut nya egenskaper. Dessutom har avsnittet om äktenskap byggts ut ordentligt, och avsnittet om avkomma har byggts om lite.

Lyonia

Lyonia har anpassats så att det ligger närmare beskrivningen i Geografica Vistfarthi.

Djur och djurfolk

Lite mer bruksdjur finns inlagda, och lite mer information om djurfolk.

Kampanjer i Västmark

Detta kapitel har mer information om de olika metaplotterna i spelet.

Varor och handel

Kapitlet Prislista har helt bytts ut mot detta kapitel. I princip innehåller detta kapitel samma information om mynt och enheter som tidigare, fast mer. Det finns mer om pengar, skuldebrev, lån etc än vad som fanns tidigare. Dessutom finns det ett avsnitt om kvalitet och ett om handelsplatser.

Den stora skillnaden är bytestabellen, som helt ersätter de gamla prislistorna. Bytestabellen utgår från bytesgrupper. Ett föremål ur bytesgrupp 1 är värt ungefär ett halvt silver. Ett föremål ur bytesgrupp 2 är värt ett silver, ett föremål ur bytesgrupp 3 är värt 2 silver, och så vidare med en fördubbling av värdet per steg upp man tar, hela vägen upp till bytesgrupp 15, där ett föremål är värt ungefär 8000 silver.

Västmark 2 till Västmark 3

Det är inte svårt att använda material till Västmark 2 i Västmark 3. Dåligt minne ersätts av Glömsk, men gör i övrigt samma sak. Flygförmåga utgick helt och får i förekommande (men förhoppningsvis mycket sällsynta fall) ersättas av egenskapen Förtrollat föremål eller lämpliga besvärjelser. Använd annars alla definitioner och regler i Västmark 3 istället för de i Västmark 2.

Förhoppningsvis ska alla värden på vapen och rustningar som finns i Västmark 2 anges vid respektive person. Om det är så är det bara att använda dem. Om inte, eller om föremålet nämns separat, leta upp motsvarande rustning och använd det.

Västmark 3 till Västmark 2

Det är lite krångligare att använda material till Västmark 3 i Västmark 2, men inte mycket.

Alla nya egenskaper och skickligheter beskrivs här på webbplatsen www.foxtail.nu, utom Ofri, Hedersskuld och Hantverkare.

Alla nya rustningar står beskrivna i Geografica Vistfarthi.

I övrigt, använd de definitioner och regler som står i Västmark 2.


Tillbaka till Västmark