Statister och biroller

Det har framkommit önskemål om att det ska komma upp statister och biroller som spelledaren kan använda i Västmark. Detta ger mer liv åt världen och mer insyn i hur samhället i Västmark är och fungerar.

Eftersom jag faktiskt håller med på alla punkter är det klart som korvspad att jag står till tjänst.

 

Statister och biroller

På den här sidan presenteras en hel kasse med statister och biroller som kan användas i Västmark. En del är väldigt insyltade i Västmarks skeenden, andra har inte så mycket med saken att göra. Det finns väldigt sällan någon hänsyn till reglerna om hur man skapar figurer i dessa statister och biroller - reglerna är till för att skapa någon form av balans spelarna emellan och för att se till att spelarnas figurer inte spårar ur helt. Statister och biroller skapas däremot för att bygga upp en kampanj, varför man egentligen inte behöver följa reglerna när man skapar dessa. Tag dock hänsyn till reglerna om Personindex och Erfarenhetsindex i kapitlet "Att leda Västmark" och rutan Hur bra är "bra" i kapitlet "Figuren" när du skapar statister och biroller.

Varje statist eller biroll presenteras med lite speldata.
Citat är till för att man ska få ett intryck av hur personen talar.
Född är födelseåret.
Modersmål är det språk som personen lärt sig under uppväxten.
Egenskaperoch Skickligheter listar upp alla egenskaper och skickligheter som personen har.
Vapen listar upp eventuella vapen som personen har, plus deras värden enligt formatet "Skadevärde/Omtöckning/Stryktålighet".
Om personen har rustning så står det under Rustning, följt av värden för denna enligt det enkla systemet och därefter en specifikation för träffomnrådessystemet. Den senare följer formatet "Rustningstyp (träffområde) Värden". Rustningsvärden anges enligt "Skydd mot Skada/Skydd mot Omtöckning", oavsett om det är det enkla systemet eller träffområdessystemet som används.
Slutligen finns en box till höger med rutor för att kryssa i Skador, Allvarliga skador och Omtöckning i.

Riddar Mevan av Derensby

vm_mevan.gif (19805 bytes)Riddar Mevan av Derensby är en traditionalist och strävar efter att behålla samhället i Västmark så som det alltid har varit. Det är inte att undra på att han önskar det, eftersom riddaren tillhör de som kommer att förlora på de förvandlingar som kan skönjas vid framtidens horisont. Av den anledningen har han lierat sig med den kraft som kan stå emot tidens förändringar, Mörkret i norr eller de Odödliga.

Riddar Mevan är medveten om de Odödligas önskan att själva styra allt, men ser det som ett nödvändigt ont för att stå emot tiden, som han ser som en mer ondskefull makt än de Odödliga. Dessutom finns det ju en möjlighet att han själv ska kunna kontrollera vad som händer i Västmark, men i så fall krävs det att han står på den vinnande sidan. På så sätt är Mevan en idealist - han tror fullt och fast på vad han kämpar för och är beredd att ta till alla medel för att bevara Västmark. Därigenom har Mevan blivit en perfekt agent för de Odödliga, som snabbt rekryterat honom till sin sak.

Riddar Mevan har ett smalt och väderbitet ansikte med hårda drag. Han ler sällan, utom möjligen av skadeglädje. Han har svart hår, svart getskägg och smala långa ögonbryn. Han har ett hett temperament och kan ofta drivas över till raseriutbrott. Han har ett stort gods med tillhörande stor förläning och har ett femtiotal knektar och två husriddare i sin tjänst. Riddar Mevan är tänkt att användas som skurk i en längre kampanj, och kan med fördel bli bättre och mer inflytelserik med tiden.

Omtöckning:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Skador:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Allvarliga skador:
femrutor.gif (1089 bytes)

Citat: "Jag föredrar att stå på den vinnande sidan."
Född: 1160
Modersmål: Västtunga
Egenskaper: Adel +2, Stark +1, Raseri -3, Styrkereserv +3, Kontakter +3, Rikedom +1, Grym -2, Konservativ -3
Skickligheter: Envishet +4, Leta +2, Ledarskap +4, Slagsvärd +6, Slagsvärd och Sköld +6, Stridslans och Sköld +6, Förhöra +4, Retorik +2, Övertala +4, Rida +4, Rörliga Manövrer +4, Falkjakt +2, Heraldik +4, Jakt +2, Historia +2, Taktik +4, Romerska alfabetet +2, Latin +2
Vapen: Slagsvärd 5/3/5, Dolk 2/2/2, Riddarsköld 1/3/8
Rustning: Ringbrynja med tunnhjälm och plåtdetaljer 9/4, bestående av Långärmad ringbrynja (bröstkorg, mage, armar) 6/2, Brynjehosor (benen) 6/2, Plåtskydd (armar, benen) +2/+1, Brynjehuva (huvudet) 6/1 och Tunnhjälm (huvudet) +4/+1

Riddar Iblin av Årby

vm_iblin.gif (9036 bytes)Riddar Iblin har mer eller mindre bytt ut lansen mot ett ölstop. Hans huvudsakliga intresse här i livet är öl, vin, alkoholhaltiga drycker och öl. Han är  fjärde son till en välbärgad baron och låg därför inte särskilt bra till arvsmässigt. Han fick dock, så som en riddare bör, rustning, vapen, stridshäst och ridhäst, efter vilket han gav sig ut på vägarna i sökandet efter lyckan. Omkring trettio års ålder stod riddar Iblin på toppen av sin karriär - han var en av Västmarks mest namnkunniga riddare och en av de stående favoriterna på tornerspel i landet. Han hade en vacker trolovad och möjlighet att gifta sig till en del ägor. Att han faktiskt älskade flickan gjorde ju inte saken sämre.

Allting rasade samman när hans trolovade blev lungsjuk och dog. Riddar Iblin dränkte sina sorger och sin saknad i vin. Trots moderns tappra försök att få igång sonen igen så hjälpte det inte, och Iblin gick allt längre och längre ner i träsket.

Elva år senare har han fortfarande inte kommit över sorgen. Han nämner aldrig sin trolovade och han är väldigt sällan nykter. Vinet har gått hårt åt honom och han lever nog inte länge till. Om man träffar honom i halvnyktert tillstånd så är riddar Iblin en vänlig själ som hjälper till så gott han kan.

Riddar Iblin har brunt kort hår ock ett tjockt skägg. Han är av medelängd och har en ganska märkbar samling av ”magmuskler”. Hans vit blåa kläder är mycket smutsiga och trasiga och lukten i hans närhet säger att han är i stort behov av ett bad.

Omtöckning:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Skador:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Allvarliga skador:
femrutor.gif (1089 bytes)

Citat: ”I dag eller i morgon, vad spelar det för roll?”
Född: 1152
Modersmål: Västtunga
Egenskaper: Adel +1, Berest +2, Dåligt självförtroende -1, Fet -1, Glömsk -1, Heder +4, Sorgsen +2, Lejonhjärta +2, Luktsinne +1 (alkohol)
Skickligheter: Supa +8, Filosofi +2, Spel&dobbel +4, Rida +2, Motstå tortyr+2, Lokalsinne +2, Lans+Riddarsköld +4, Långsvärd+Riddarsköld +4, Långsvärd +4, Slagsvärd+Riddarsköld +1**
Vapen: Långsvärd 4/3/5, Riddarsköld 1/3/7, Dolk2/2/2, Långspjut3/3/3
Rustning: Ringbrynja med hjälm 7/3, bestående av Långärmad ringbrynja (bröstkorg, mage, armar) 6/2 och Rund hjälm (huvudet) 6/1

Broder Theodores Mitrapostares

vm_munk.gif (13677 bytes)Broder Theodores Mitrapostares är en cistercianermunk som ursprungligen kommer från Grekland. Han har därefter vandrat västerut och hamnat på Lyonia och är tätt knuten till de lokala cistercianerkapitlen. Han är, bland mycket annat, involverad i Sionprioraterna, en hemlig orden som sägs värna om den Heliga Graal, och är en slags lokal "filial" för prioraterna även om han inte är officiell medlem. Han har ett stort intresse av matematik, och det är på det sättet han har gjort sig nyttig för Sionprioraterna – han är nämligen en mästerlig kodskapare. Han sköter mycket av sambanden inom cistercianerorden, även om många av hans ordensbröder börjar tycka att broder Theodores intresse för ordens bästa har minskat på senare tid. Han är väl beläst, i synnerhet inom filosofi, teologi och matematik. I synnerhet det sista området har kommit väl till pass, då hans sinne för tal har gjort att han är mycket skicklig inom kryptologins område.

Broder Theodores är ganska kort och gråhårig, med håret rakat i tonsur. Det gråvita skägget och håret ramar in ett runt och vänligt ansikte. Han har något mörk hy, men inte så att det sticker ut allt för mycket.

Omtöckning:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Skador:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Allvarliga skador:
femrutor.gif (1089 bytes)

Citat: "Ja, mirakler inräffar. Gud vilar aldrig."
Född: 1142
Modersmål: Grekiska
Egenskaper: Bildad +4, Edsvuren -4 (klosterlöfte), Fattig -3 (tiggarmunk), Gammal -2, Hästminne +3, Intuition +2, Klartänkt +3, Kontakter +4, Lojalitet -3 (Sionprioraterna och cistercianerorden), Snabblärd +2, Vekling -1, Vänlig +3
Skickligheter: Envishet +4, Leta +4, Etikett +2, Bibliotekskunskap +6, Filosofi +6, Historia +4, Kristendomskunskap +8, Lokalsinne +2, Räkna +8, Romerska alfabetet +6, Latin +6, Västtunga +6, Wiederfan +4, Langue d’oc +4, Saxiska +4, Italienska +4, Spel&Dobbel +4 (schack och bräde), Illuminering +4, Teologi +4
Vapen: Inga
Rustning: Ingen

Mästersmed Alasdair MacDougal

vm_bear.gif (17346 bytes)Alasdair MacDougal är en avransk smed som härstammar från Avraniens huvudstad Aulich. Man kan tycka att det är dumt för djurfolk som Alasdair att lämna sina hemtrakter för att flytta ner till Västmark, som inte alls är lika tolerant mot djurfolk, men då har man inte träffat den väldige smeden. Med sina dryga sju fot i längd och enorma muskelmassa är Alasdair en person som man inte muckar gräl med. Knytnävarna brukar beskrivas som omväxlande potatissäckar eller släggor, beroende på om man bara har sett dem eller fått en snyting av dem.

Alasdair är inte särskilt bråkig av sig. Tvärtom är han onaturligt lugn även om man häcklar honom, men skulle man någon gång gå över gränsen och reta honom till raseri, då ligger man pyrt till. Den väldige smeden tvingades lämna Aulich eftersom han vid just ett sådant tillfälle slog ihjäl den stackars toulanske ädling som retade honom, med knytnävarna enbart. Alasdair har mycket dåligt samvete för den incidenten.

Är det något som Alasdair hatar så är det toulanier. Det var dessa som gjorde att han var tvungen att fly till Västmark. Detta betraktas naturligtvis som förmildrande omständigheter av den normale Västmarksbon, som inte heller tycker att toulanier är något bra. Trots allt är läget mellan Toulanien och Västmark väldigt spänt. Att han dessutom är en mycket skicklig smed - ett av de få djurfolk som har fått mästarbrev - underlättar också.

Omtöckning:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Skador:
femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes) femrutor.gif (1089 bytes)
Allvarliga skador:
femrutor.gif (1089 bytes)

Citat: "Hum, är du toulanier? Inte? Så bra, brum, då har jag nog vad du söker här."
Född: 1163
Modersmål: Avrani
Egenskaper: Dåligt självförtroende -2, Bärsärk +3, Hat: toulanier -2, Förföljd: Djurfolk -2, Gott rykte: Mästersmed +2, Järnfysik +3, Döv -2, Stark +4, Stor +2, Styrkereserv +3, Talfel: brum och morr -1, Främling -1
Skickligheter: Envishet +4, Hota +4, Styrkedemonstration +6, Supa +2, Övertala +2, Simma +2, Slagsmål +4, Grovsmide +8, Klensmide +4, Läderarbete +4, Rustningssmide +6, Vapensmide +6
Vapen: Slägga 4/6/5
Rustning: Ingen


Tillbaka till Västmark