I väntan på Geographica

I skrivande stund arbetar vi på Geographica Wistfarthi, en modul om själva riket Västmark. Vi har tidigare presenterat ett par utdrag ur modulen, närmare bestämt en text om den gamla tron och en regentlängd, bland annat. Här kommer ännu en sneak preview - hårda geografiska fakta om riket Västmark.

 

Geografi

Vad som följer här är lite tråkigt siffertragglande. Vi ber om ursäkt för detta, och hoppas att ni står ut med oss. I tabellen nedan finns en sammanställning med de viktigaste statistiska siffrorna om Västmark. Dessa siffror är inte allmänt kända hos Västmarks befolkning, utan är snarare en orientering till spelare och spelledare för att man ska få en uppfattning om vad det rör sig om.

Västmark har en ganska låg befolkning. Med en yta på drygt 10.000 km2 (ungefär en fjortondel av Englands och en femtiondel av Sveriges yta) och ca 230.000 invånare får man att det bor omkring 23 personer per kvadratkilometer. Detta är en låg population jämfört med Frankrikes 44 personer per kvadratkilometer men ändå högre än Englands 16. De flesta (omkring 89 %) bor på landsbygden i små byar med mellan 200 och 1000 invånare. Det är ofta inte mer än tre eller fyra kilometer mellan byarna, vilket är kanske en timslång promenad. Det är alltså inte åtskilliga mil och flera dagsmarscher med vildmark mellan byarna, som fantasykonventionen ofta säger.

Det är inte mycket av tabellens data som är känt av den normale västmarkingen. Många av siffrorna finns inte ens bokförda. Vad man har är jordeböcker, skattelängder och andra dokument, som mer talar om hur mycket skatt en viss församling eller ett visst baroni inbringar. Där anges också ungefärliga arealer, huvudsakligen i form av ”mantal”, en gammal ytmåttenhet (ca 25 hektar) som dels anger hur mycket mark som kan plöjas av ett lag om åtta oxar under ett år men också hur stor landyta som ska bidra med en soldat till sin länsherre. Ytmåttenheten ”mantal” är absolut inte exakt, och kan därför inte användas för att mäta hur stora arealer som en länsherre har. Däremot kan man få en uppfattning om arealernas storlek. I vilket fall som helst så är det inte många som har tillgång till alla dessa data – i princip är det kungens skattmästare och riksfogden som sitter på dessa dokument, men man kan hänvisa till jordeböckerna i landägandetvister.

Tabell: Geografiska data om Västmark

Areal   

10.350 km2

Bebodd och odlad areal   

3.400 km2

Befolkning   

238.000

Invånare i byar   

212.000

Invånare i städer   

21.400

Vandrande/skogslevande invånare   

4.700

Slott (befästa hus eller starkare)*   

23

Byar*   

302

Medelavstånd mellan byar   

3,3 km

Medelavstånd mellan marknadsplatser   

30 km

Städer med stadsprivilegier*   

3 + Mirthanburg

Alla siffror är ungefärliga och i moderna SI-enheter

* Dessa uppgifter är exakta enligt västmarkiska jordeböcker


Tillbaka till Västmark