Tävling

Det är skoj med tävlingar, så därför kommer Rävsvans Förlag att då och då sätta upp tävlingar här. 

Just nu är figurmallstävlingen stängd!

Gamla tävlingar

Introäventyrstävlingen

Tillbaka till Västmark

 

Figurmallstävling

Det är dags att börja arbeta på en spelarbok till Västmark 3. I den boken behövs exempelfigurer, och det är vad den här tävlingen går ut på.

Uppgiften: Skapa en intressant figurmall!

Figurmallar är till för att hjälpa spelare att skapa figurer och komma igång snabbt och enkelt. De utgörs av ett exempel på en komplett figur i Västmark med bakgrundshistoria och spelvärden. Syftet med dem är att visa hur en trovärdig figur i Västmarks miljö skulle kunna se ut, ge en bas att bygga vidare på för spelare som inte är så hemma i Västmark eller riktig medeltid, samt inspirera spelare utan att låsa in dem i förutbestämda arketyper eller ”yrken”.

Begränsningar: Det finns tre begränsningar i den här tävlingen:

Dessa begränsningar är stenhårda. De bidrag som inte fyller kraven ovan förklaras ogiltiga och kommer inte att delta.

Inlämning: Hela faderullan ska vara klart och inskickat till mig via epost (krille@foxtail.nu) senast den 31 oktober 2003. Textmanuset ska vara i RTF (välj Spara som och format RTF), och eventuella bilder i gif eller jpg. Namn och adress till bidragsgivaren måste ingå! Bidrag utan namn och (fysisk) adress ogiltigförklaras.

Bedömning: Inskickade bidrag bedöms av en jury bestående av Krister Sundelin och de personer som Krister Sundelin anser vara lämpliga. Bedömningen grundas på hur väl figuren passar till Västmark, både sett ur miljö men också ur äventyrspotential, och i övrigt på figurens kvalitet. Juryn kan även bedöma att inget inskickat bidrag håller tillräcklig kvalitet för att vinna. Juryns domslut kan inte överklagas.

Pris: Alla bidrag som publiceras i spelarboken till Västmark 3 belönas med en rabattkupong på 50 kronor. Rabattkupongen gäller vid ett köptillfälle i Rävsvans Förlags webbshop.

Rättigheter: För insänt material ansvaras ej. Bidragsgivaren godkänner att Krister Sundelin får redigera i bidraget för att det ska passa formatet eller för att korrigera språkfel eller regelfel. Bidragsgivaren behåller upphovsrätten till materialet, men godkänner att Krister Sundelin får rätt att publicera materialet i spelarboken till Västmark 3 eller i någon Västmark-relaterad produkt (även hemsidan). Publikationsrätten är inte exklusiv, utan bidragsgivaren kan själv publicera sitt äventyr varhelst han önskar. Genom att skicka in ett bidrag till tävlingen godkänner bidragsgivaren dessa villkor.

Å just det, var inte oroliga utifall attni inte har Västmark 3. Jag har lovat att Västmark 3 ska vara bakåtkompatibelt, och det gäller fortfarande. Så länge som Västmark 2.14 och eventuellt Geografica används så funkar det, och eventuella fel rättar jag.

Tävlingen är stängd! Vinnaren kommer att avslöjas inom kort.

Gamla tävlingar

Alla gamla tävlingar läggs upp här nedan, av hysteriska skäl.

Introduktionsäventyret

Uppgiften: Skriv ett introduktionsäventyr till Västmark 3, som sammanfattar stämningen i Västmark varande medeltid, äventyr och saga.

Begränsningar: 72000 tecken exkl mellanslag (ca 18 sidor). I detta ska allt ingå, utom illustrationer och kartor, det vill säga även biroller och statister. Till kartor och illustrationer avsätts två sidor, så introduktionsäventyret kan alltså ta totalt 20 sidor.

Vinnare: Nils-Erik Fahlvik med äventyret "En bro för mycket". Grattis till herr Nils!


Tillbaka till Västmark