Allting som Folkfronten för Minskad Makt åt SL säger ska finnas öppet för rollspelsproletariatet. Därför finns alla uttalanden från FMMSL på den här sidan. Ingen tveksamhet ska finnas över våra avsikter.

Ordförandens senaste uttalanden finns högst upp.


Tillbaka till FMMSL

Kamrater!

För sex år sedan så samlades vi för första gången vid vår fana. Vi definierade vårt mål med självstyre och förtroende. Vi ville ha ett förtroendeuppdrag, inte en diktatur. "Vårt mål var inte realistiskt" sade man då. Idag står vi med en stabil väljarbas!

Ett halvår efter vårt bildande insåg man vilket hot vi var och gick till väpnat angrepp! Vi slog tillbaka stormtrupperna från diktaturen! Vi höll barrikaderna! Vi överlevde!

Sedan dess har man försökt angripa oss genom smutskastning och förtal. Varenda gång har sanningen visat sig vara på vår sida! Man har försökt med lockelser. Varje gång har våra ideella och demokratiska mål visat sig vara tillräckligt för att behålla det folkliga stödet! Och nu kräver de, utöver den vanliga dosen smutskastning, att vi ska "rannsaka oss", att vi ska "komma underfund med" de Två Reglernas okränkbarhet och helighet!

Tillåt mig skratta.

Kamrater!

Den enda okränkbara regeln är samförstånd! Detta står i skarp kontrast med de Två Reglerna! Vi tror att folket själva är i stånd att känna till huruvida deras ledning är kompetent eller inte. Vi tror att folket ska kunna välja själva! Vi kräver därför en kompetent ledning, baserad på ömsesidigt förtroende, av folket och för folket!

Kamrater!

Ner med diktaturen! Ner med godtycke och korruption! Fram för valfrihet och samförstånd. Fram för förtroende och kompetens!

Frihet! Jämlikhet! Tärningsslag!

- Ordförande Krille, Folkfront för Minskad Makt åt Spelledaren,
under valvakan september 2002


Kamrater!

Vi står inför ett nytt tidevarv. En ny era står inför dörren. En era av demokrati, av frihet, av jämlikhet för rollspelsmassorna. En tid då kapitalistiskt ägande inte längre avgör vem som är bättre än någon annan.

Kamrater!

Det är ert arbete som har gjort detta möjligt. Det är tack vare era protestrop, era kampsånger, som den spelledarledda diktaturen är ifrågasatt! Några av er har sett på uppkomsten av andra grupperingar som ett hot mot partiet. De som tillhör dessa andra grupperingar ser vårt ärorika parti som en fiende jämte diktatorerna! Låt oss, och dessa andra grupperingar, inte glömma att det är er frihetskamp som har gjort deras partier möjliga! Det är er kamp som har gjort det möjligt för deras röster att göra sig hörda!

Kamrater!

Vad som än händer i framtiden skall ni vara stolta över ert verk! Det är på grund av er som diktaturens fundament är krossat! Det är på grund av er frihetslängtan som andra nu kan få höja sina röster!

Låt mig inte förringa kampen som ligger framför oss. Vi har bara startat frihetskampen. Vi har ifrågasatt det totalitära spelledandet, men vi har inte krossat det! Vår kamp måste fortsätta till dess att det inte längre är kapitalistiskt ägande som avgör vem som ska leda våra rollspel! Vi måste fortfarande kämpa för att införa ett spelledarskap av folket, för folket och genom folket! Vårt mål är utstakat och vi har slagit in på vägen mot det, men det hägrar fortfarande bortom horisonten. När vi har ett spelledarskap med folkets förtroende, då är vår stund att vila!

Låt inte den långa kamp som ligger framför er förskräcka er! Se er omkring, och se den hoppets flamma, den demokratins eld, som ni har tänt! Låt er inspireras av denna låga, låt den lysa på er väg genom mörkret, och minns att folkets röst är den basun som ska riva det totalitära spelledarskapets murar.

Kamrater!

Låt ert stridsrop skalla:

Frihet! Jämlikhet! Tärningsslag!

- Ordförande Krille, Folkfront för Minskad Makt åt Spelledaren,
första september 1999


En gång i tiden hade vi ett rollspelssamhälle där spelledare och spelare var jämlika och samverkade mot en högre rollspelsupplevelse. Under mitten på 1980-talet började rollspelen förgiftas av tal som "spelledaren har alltid rätt". Några få tog fasta på detta uttryck, och under de nästa fem åren började en ny kår av spelledare etablera sig: de ingrodda, maktfullkomliga, korrumperade och framförallt onåbara spelledarna.

Det är denna kader som FMMSL vänder sig emot. Vårt mål är att återinföra den relation mellan spelare och spelledare som rådde i rollspelens barndom, när spelarna faktiskt hade något att säga till om.

Abraham Lincoln sade "a house divided against itself cannot stand" - ett delat hus kan inte stå emot sig självt. Vi kan inte längre ha ett rollspelssamhälle som är indelat i de styrda och de samverkande. Det är hög tid för rollspels-Sverige att enas.

Vårt mål är och har alltid varit ett spelledarskap av folket, genom folket och för folket. Vår utopi är fortfarande det samhälle där spelare och spelledare samverkar i jämlikhet. Det är med sorg i hjärtat som vi har tagit till vapen för att försvara de ideal som vi tror på, och vi gör det med yttersta motvilja. Att spilla våra kamraters blod och förstöra en samhållsordning är inte beslut som fattas lätt, men detta faktum kvarstår: ibland måste man förstöra för att bygga upp.

- Ordförande Krille, Folkfront för Minskad Makt åt Spelledaren


"Friform är det samma som kreativitet.Konsumering av kreativitet och friform leder till ett lyckligt liv utan problem.Kommersalism är vägen till en underbar värld.Ni fattiga och mindre intelligenta individer vet inte vad som är bäst för er själva.Låt dom underbara och trevliga slna visa vägen,låt er bli omhändertagna så ni kan bli kreativa och rent av uppnå SL status.Det är ni era RÖDSKÄGG som bygger luftslott vad vore världen utan dom goda SPELLEDARNA som visar vägen till paradiset,vad vore paradiset om inte SL beskrev den på sitt sätt utan en massa tabell rullningar osv.Ni som bara styrs av regler låter era små hjärnor att skrumpna.Fia med knuff är eran främsta förebild och eran Ordförande är inget annat än en storytellare själv.Han sålde sin själ till Neogames så varför följa en som inte kan bestämma sig.Så gå hem till era spelbord och glöm den här strejken det kan sluta illa för er alla."
// SL-AG

Vad leder friform till? Vad leder storytelling till? Måhända att spelledaren är kreativ, men spelarna är det inte! Allt för ofta tvingas spelarnas kreativitet ner i gyttjan på grund av spelledarens diktatoriska historieberättande! Allt för ofta får korrupta och mutade spelledare fria händer med spelarnas rollpersoner! Allt för ofta får vi höra att vi inte kan ta ansvar själva!

"Vad vore världen utan dom goda SPELLEDARNA som visar vägen till paradiset" frågar ni? Det vore jämlikt! Regler är den fria viljans vapen mot korruptionens och diktaturens förtryck! Vad vore paradiset utan regler, frågar vi, och svaret är lika givet. Toppstyrt! Odemokratiskt! Korrumperat! Orättvist! Förslavat! Med sådana beska kryddor kan inget paradis vara en njutning!

Regler är inte ett ok för spelarna. Regler är ett ok för spelledarna. Är det förvånande att de försöker kasta av sig detta ok i syftet att uppnå total makt över rollspelsproletariatet? Är det förvånande att DIKTATURENS företrädare förringar er insats vid spelborden? Är det förvånande att TOTALITARISMENS förkämpar försöker skapa en myt om er ointelligens och sedan använda myten som stöd? Är det förvånande att de försöker sig på att angripa FMMSLs lednings integritet? Onej, mina vänner, onej!

Jag HAR varit storytellare en gång i tiden! Jag såg sanningen i denna trends löften om friare rollspel! Jag bröt bojorna, och jag gjorde det ensam. Om jag kan göra det ensam så kan NI göra det tillsammans! NI är starka! NI är många! Och om NI är solidariska så ska vi gå segrande ur folkets kamp mot diktaturen!

Låt er inte ledas in i fördärvet om löften av guld och gröna skogar! Låt er inte förledas av fagert tal och vackra lögner! De få som främjas av dessa lögner gör det på bekostnad av MASSORNA under friformens förtryck!

Den elfte april står slaget! Slut upp i leden, bröder och systrar, stå fast och solidariskt skuldra mot skuldra, och låt förtryckarnas armé veta att här har en linje dragits! Här har en borg rests! Ej längre bakåt, enbart framåt!

Och låt frihetsropet skalla över slagfältet! PFRBLTZF!!!

- Ordförande Krille, Folkfront för Minskad Makt åt Spelledaren.


"Okej.Nu är det krig.Det är strejkförbud på rollspelsfronten.Snart får vi nog ta fram kravall utrustningen och slå ner dom där rödskäggen.Frånomed nu förmedlar SL-Ag ett dekret till alla spelare att dom som ansluter sig till strejken kommer att brännmärkas och bli portade ifrån alla spelmöten.Schas här är det demonstrations förbud.Hem till era lugna vrår och låt spelledarna göra sitt jobb som går ut på att leda er och hitta lyckan i spelledarnas förlovade land.Dessa anarkistiska nördarna utan någon som helst bildning vill föra er spelare bakom ljuset,lyssna inte på dom.Dom får sina bidrag av brädspelsfabrikanterna. Sl-AG skall segra.Ur askan av FMMSLs lik skall vi tillverka rollformulär med enbart frispels regler."
// SL-AG

Lögner! Lögner! Rena och skära lögner! FMMSL är inte någon front för brädspelsfabrikanter! Vi är en sammanslutning av spelare på gräsrotsnivå som har fått NOG av spelledarnas förtryckarfasoner! Vi finansieras inte över huvud taget - vi är helt ideella och för kampen med egen energi och med egna mål!

Är det någon här som är sponsrad så är det friformarna och storytellarna! Se själva bara på White Wolf - storytellingens främsta förkämpar. De ger SJÄLVA ut massor med kortspel.

SL-AGs "lyckorike" är ingenting annat än ett luftslott. Det är en konstruktion med avsikt att avtrubba massan och att hindra dem från att göra sig hörda. Kan verklig lycka komma från passivt konsumerande? Vi i FMMSL säger NEJ! Lycka kommer från kreativitet! Lycka kommer från självständighet! Lycka kommer från förverkligandet av ens egna drömmar av egen kraft! Lycka kommer från kamratskap och gemenskap!

Trotsa strejkförbudet! Låt fanorna fladdra i frihetens vindar! Samlas på barrikaderna! Upp till kamp mot förtrycket! Och låt folkets vilja göra sig hörd: Pfrbltzf!

- Ordförande Krille, Folkfront för Minskad Makt åt Spelledaren


"Jag kommer aldrig att överge himmelriket som vi Spelledare inrättat för oss med överlägsen intelligens.Man är inte sl för inget. Spelarna måste anpassa si eftersom dom är en underlägsen sort som måste lyda den som står över deras egna mentala kapacitet.Helt enkelt vi gör er en tjänst. Era jäkla revolutionärer.Passa er innan vi på SL-AG tar i med hårdhanskarna och bort med dom där samhälls omstörtande slagorden."
// SL-AG

Spelledare är fascistiska människor som tror att de tillhör en raselit. De har skapat en diktatorisk struktur där DE har total makt, och förleder sig själva att tro att de är överlägsna andra. Detta trots att den person som agerar spelledare bara är den som råkar äga spelet. Ska verkligen alla andra spelare förtryckas på grund av någon annans ägodelar? Ska spelare förtryckas på grund av försynen och slumpen?

NEJ!

Nu är tid för handling! Låt oss enade visa spelledarna konsekvensen av deras diktatoriska ideal! Låt oss visa rollspelshobbyn att spelarna står enade och solidariskt skuldra mot skuldra mot förtrycket!

Härmed utlyser Folkfront för Minskad Makt till Spelledaren en GENERALSTREJK den 11e april mellan 10.45 och kvart i elva! Vägra att spela under denna tid! Ställ er upp och låt ropen skalla: Inte mer! Ner med förtrycket! Pfrbltzf!

- Ordförande Krille, Folkfront för Minskad Makt åt Spelledaren


"Du kan ta det lugnt, här kommer en artikel med förslag på äventyr som kan ge den mest luttrade spelare kallsvettningar och som garanterat återinför DIN makt (rollspel går ju faktiskt ut på att man som spelledare ska mästra sina spelare både i och utanför spelet)."
// artikel på FidoNet

Rollspelsproletariatet lider under spelledarnas förtryck! Från förtryckarnas egen mun kommer bekännandet av inhumana metoder för att tvinga rollspelare till underkastelse. Rollpersoner torteras och dödas av sadistiska spelledare, och spelledarna har redan byggt upp ett omfattande nätverk av informatörer, tjallare och andra slavar under kommersialismens ok!

Detta kan inte få fortsätta! FMMSL är till för att bekämpa diktatoriska fasoner, att krossa förtryckarna, att återinföra frihet, jämlighet och broderskap och att befria spelarna från slaveriet!

Upp till kamp! Ställ upp för rollspelsproletariatet! Bryt bojorna! Kasta kedjorna! Anslut er till frihetskampen nu! Och låt höra FMMSLs valspråk skallande mellan husen: Pfrbltzf!

- Ordförande Krille, Folkfront för Minskad Makt åt Spelledaren

fmmsl_03.gif (3491 bytes)