Efter en hård ansättning från diverse motståndare, bland annat Spelledarnas Aktionsgrupp (SL-AG) är det dags att tala om vad vi egentligen vill. Ingenting ska vara dolt! Allting ska vara öppet för allmänheten!

Tillbaka till FMMSL

FMMSLs manifest

I rollspelens begynnelse rådde sunt förnuft. Regler var vare sig omfattande eller komplicerade och lämnade mycket över till individuella tolkningar. Allt eftersom rollspelen blev mer och mer komplexa så blev också motståndet mot dem större. Denna utveckling kulminerade i den Stora Protestaktionen 1991, då White Wolf Publishing gav ut det första storytellingrollspelet; "Vampire - the Masquerade".

Storytellingkonceptet uppmanar till att spelledaren ska strunta i regler för att koncentrera sig på att framföra en historia. Att strunta i reglerna är som att uppfinna hjulet igen - rollspelare och spelledare har alltid struntat i reglerna om de har kommit ivägen. Det enda som blir kvar av storytellingkonceptet är historieberättandet. Så intelligent dolt är detta nya grepp att många inte upptäcker faran med det innan det är försent.

Allt för ofta struntar storytellingspelledare i regler över huvud taget, och utsätter sig därför för stora faror i form av nespotism och favorisering. Ingen spelledare är mer än mänsklig. Ingen spelledare är immun mot sådana lockelser. De regler som man uppmanas att strunta i är en av de få saker som hindrar en spelledare från att bli en partisk och favoriserande spelledare. Storytelling-konceptet går hand i hand med ett annat koncept, nämligen friform. I friform kastas reglerna överbord helt och hållet, och spelarna utlämnas enbart åt spelledarens goda vilja. Helt uppenbart utsätts spelarna för ännu större orättvisor i friform.

FMMSL hävdar följande:

  • ATT en spelledare måste ha spelarnas förtroende för att samarbetet ska fungera.
  • ATT avsaknad av regler gör att det inte längre finns något som hindrar spelledaren att favorisera individuella spelare.
  • ATT avsaknad av regler främjar korruption och förtryck.
  • ATT avsaknad av regler låser historien till det som spelledaren har bestämt.
  • ATT spelledarens känsloliv allt för mycket påverkar hans omdöme om det inte finns några regler som begränsar honom.
  • ATT regler inte nödvändigtvis hindrar rollspelandet, utan tvärtom kan utnyttjas för att ge spelarna riktlinjer för bättre rollspelande.

Rollspelare som inte önskar annat än fri och interaktiv kreativitet kvävs i friformen och stårytellingen! Rollspelsproletariatet är hotat av amerikansk kommersialism och imperialism! Den konstnärliga anarki som står som friformens och stårytellingens främsta förkämpar är ingenting annat än en dold front för kommersialismen!

En folkfront mot dessa avarter inom rollspel har därför bildats, för att enade tåga mot kommersialismen och befria rollspelsproletariatet att än en gång återta kontrollen över spelbordet, för att återigen införa ett spelledarskap av folket, genom folket och för folket!

FMMSLs mål är:

  • ATT ena rollspelare mot totalitarismen.
  • ATT bekämpa favorisering.
  • ATT kämpa för en mer liberal regeluppfattning.
  • ATT befrämja gott rollspel genom att minska spelledarens dominans och öka spelarnas inflytande.

Upp till kamp! Ställ upp för rollspelsproletariatet! Anslut dig till frihetskampen nu!

fmmsl_03.gif (3491 bytes)