Tillbaka till FMMSL

FMMSLs historia

FMMSLs långa och ärerika historia börjar den första september 1997 med att folkfronten bildas. Efter en kort och intensiv uppstartningsfas låg FMMSL dock vilande och väntade på rätt tillfälle. Folkfronten byggde sakta upp styrkor och folkligt stöd och var till slut så starka att de utgjorde ett hot mot etablerade spelledardiktatorer. Dessa reagerade våldsamt i april 1998.

Fyradagarskriget

Under fyra heta dagar samlade SL-AG, FMMSLs politiska motståndare, samman sina styrkor och skramlade med vapnen i syfte att skrämma rollspelsproletariatet tillbaka till leden. FMMSL svarade med samma mynt och gjorde sig redo för motanfall. Kraftmätningen kulminerade med att FMMSLs helikopterstyrkor avlossade skarpa pansarvärnsrobotar mot SL-AGs pansar och slog ut dessa innan de hann reagera.

Efter denna ärorika seger hade SL-AG inget annat val än att erkänna FMMSL som en politisk maktfaktor. Ingen efterföljande förhandling har kommit till stånd, och ett par korta skärmmytslingar ledde så småningom till nästa stora protestaktion.

Påskstrejken

Under påskhelgen 1998 startade spontana sympatiyttringar för FMMSL på Hvitfeldtska Gymnasiet i Göteborg. FMMSL kände då sitt ansvar och ställde solidariskt upp på de missnöjda rollspelarnas sida. En generalstrejk hölls över hela landet, med bara mindre interventioner från SL-AGs sida, huvudsakligen i form av vandalism av FMMSLs affischer. Under parollen "Frihet! Jämlikhet! Tärningsslag!" visade Sveriges rollspelare var de stod. Uppslutningen var total, men trots detta har spelledarna fortfarande ett järngrepp om rollspelsproletariatet.

I och med att den enda motåtgärden från SL-AGs sida var att vandalisera FMMSLs affischer, så anser vi att FMMSLs status har erkänts av SL-AG. Detta innebär inte att vi ska släppa garden. Det finns fortfarande fanatiska element hos SL-AG, vilket vandaliseringen av FMMSLs affischer bevisar. Dessutom, minns Ådalen 1931!

fmmsl_01.gif (7472 bytes)Nyårsmarschen 1999

Under StockCon, strax efter nyåret 1999, drabbades Östra Real i Stockholm av spelarnas protester då spelare som tröttnat på spelledarnas förtryck Under ropen "Mot diktaturen! För rollspelarnas väl!" marscherade massorna, enade av FMMSL, mot spelledarskapets tyranni. Spelledarna lät bli att göra något åt de protesterande massorna, rädda för majoritetens röst som de var.

Upprorets dagar 2001

Efter någorlunda gott samarbete med SL-AG rasade allting samman, och våldsamma upplopp bröt ut under sommaren 2001. När det såg som värst ut bjöd SL-AG in till förhandlingar i Camp David, USA, som så småningom slutade med att FMMSLs speciella sändebud, Tuva, iförd ökenkamouflage och palestinaschal (med svans- respektive öronhål) kunde underteckna ett fredsavtal som innebär självstyre för FMMSL i vissa områden. På grund av kompromissviljan och framgången när det gällde att göra slut på det grova våldet förärades Tuva Nobels Inofficiella Fredspris, vilket skall delas ut vid bakdörren på slottet Karl Johann i Oslo. 17 juni firas därmed som Självstyrets dag.

Högtider

Följande högtider bör iakttas av FMMSLs medlemmar:

3 april:
Årsdagen av FMMSLs seger i Fyradagarskriget, inleder Martyrernas vecka.
11 april:
Årsdagen av påskstrejken 1998, avslutar Martyrernas vecka.
17 juni:
Självstyrets dag, till minne av självstyrets inrättande 17 juni 2001 
1 september:
Årsdagen av FMMSLs bildande.
fmmsl_03.gif (3491 bytes)