ereblogo.gif (3385 bytes)
Historien i korthet

Den Femte
Konfluxen
610-625 e.O.
Nidland expanderar och slås ner.
Mystiska händelser i Barbia.
Marjura kläms in mellan de trakoriska öarna.
Arn Dunkelbrink dominerar konfluxen
Erebs
Guldålder
625-710 e.O.
Under Arn Dunkelbrinks styre blomstrar Trakorien.
Resten av Ereb får en ekonomisk boom i och med detta.
Begränsad handelskontakt mellan Västra och Östra halvklotet.
Den Sjätte
Konfluxen
680 e.O.
Chronopias Kejsare gör upp med de Hängivna och kastar ut dem.
Chronopias
Guldålder
680-800 e.O.
Chronopia blomstrar som aldrig förr och dominerar Jargal och Pandaros.
Ereb kommer på efterkälken.
Kolonisations-
eran
800-1250 e.O.
Feodalstaterna börjar luckras upp.
Ereb börjar kolonisera Samkarna och Soluna.
Chronopia börjar kolonisera söderut på Saneno.
Världs-
förenandet
1250-1350 e.O.
Den Erebska kulturen möter den Chronopianska på allvar.
Båda kulturerna sprider sig över Altor.
Jih-puns isolering bryts.
Industri-
alismen
1350-1440 e.O.
Industri och handel vinner fotfäste i världen.
Samhällsklyftorna ökar i och med att industrin inte orkar med urbaniseringen.
Folket i Barbia orkar inte med korrumptionen i den sittande regimen, utan gör uppror och griper själva makten. Revolutionen sprider sig till Cereval. Cereval och Barbia blir två socialistiska rådsrepubliker i allians och senare en federation.
Kommunistskräck i västra Ereb.
Krig om kolonierna, samt att flera kolonier försöker göra sig fria från sina herrar.
Häxmästaren i det Svarta Tornet börjar resa sig och gör Jorpagna till en lydstat.
Altorkriget
1441-1449 e.O.
Häxmästarens krav blir orimliga, och den första juni 1441 förklarar Kardien och Zorakin krig mot det Svarta Tornet efter annekteringen av Mirel.
Jih-pun börjar imperialistiska erövringar i östra Jargal. Chronopia ger sig in i kriget mot det industriella Jih-pun och allierar sig med Häxmästaren.
Fler och fler nationer dras in i det globala kriget, som slutar med Häxmästarens död och Chronopias förintelse med världens två första atombomber som fällts i krig.
Atomåldern
1449-1485 e.O.
Det kalla kriget börjar i princip sekunden efter att de två atombomberna fällts över Chronopia. Väst-Erebska Försvarsalliansen bildas som politisk/försvarsmässig motvikt mot FSRR. Kapprustning från båda sidor inleds.
Rymdens erövring börjar.
Informations-
åldern
1485-1498 (?) e.O.
Datorerna gör sitt intåg i vardagsrummet och små bärbara telefoner ser dagens ljus. Ett globalt datanätverk börjar byggas, huvudsakligen mellan universitet.
Det kalla kriget mellan VEFA och FSRR dominerar fortfarande och kapprustningen når sin absoluta höjdpunkt med rymdbaserade försvarsprogram från VESA i mitten på 90-talet.
FSRR börjar genomföra ekonomiska reformer. En viss avspänning kan skönjas.

Tillbaka till Ereb'98