ereblogo.gif (3385 bytes)
Projekt Ereb'98

Huvudansvarig Krister Sundelin
Illustrationer Krister Sundelin
Daniella Carlsson (kartgrund)
Joakim Nilsson (letade vapenbilder)
Regler Krister Sundelin (strid, färdigheter, rollpersonsgenerering)
Fredrik Robertsson (stridsvana)
Erik Gröndahl (färdigheter)
Joakim Nilsson (yrken)
Niclas Hansemark (yrken)
Bakgrundsmaterial Krister Sundelin
Daniella Carlsson (Pokti)
Kvanttaumaturgi Magnus Ehnebom
Krister Sundelin
Rollformulär Joakim Nilsson
Krister Sundelin

Tillbaka till Ereb'98