ereblogo.gif (3385 bytes)
Karta och maktblock

"Vi lever i en unik tidsålder. Fram tills nu har Altors alla invånare inte kunnat påverka en konflux ankomst. Nu har vi den skräckinjagande förmågan att skapa vår egen konflux. Våra kärnvapen kan förinta allt högre liv från Altor och göra vår värld obeboelig för hundratusentals år framöver. Det är vårt ansvar att undvika detta, både vi i VEFA och våra så kallade fiender i FSRR."

- Trakoriens president Arnes Tunbindes, maj 1486.

Klicka på ett land för beskrivning. Väst-Erebska Försvarsalliansen
Ockuperat av Ransard
Kuzheristiskt, allierat med VEFA
Federala Socialistiska Rådsrepublikerna
Allierade med FSRR
Kuzheristiskt
Uttalat neutralt
Outtalat neutralt

Den internationella säkerhetspolitiken på Altor domineras helt av den militära kapprustningen mellan kommunistiska stater, huvudsakligen Federala Socialistiska Rådsrepublikerna (FSRR) och Folkrepubliken Jargal (FRJ), å ena sidan, och ett antal kapitalistiska nationer å andra sidan. Detta har resulterat i två stora maktblock, FSRR och Väst-Erebska Försvarsalliansen VEFA, som för tillfället kapprustar efter bästa förmåga.

De båda maktblocken var allierade under Altorkriget av nödvändighet, men så fort Häxmästaren var tillintetgjord och nedkämpad satte en ny maktkamp igång mellan det kommunistiska blocket och resten. Med Jih-pun och Saneno som bas fortsatte västalliansen att kriga mot Chronopia, medan FSRR pressade på österut genom Pandaros. När det såg ut som om FSRR skulle bli allt för involverade i kriget, och därmed kunde kräva större del av kakan, såg Trakorien sig tvungna att få ett snabbt slut på kriget och släppte sina två atombomber på Chronopia, som kapitulerade ovillkorligt två dagar senare. Vad ingen hade räknat med var en kommunistisk revolution i Mergal år 1457, varefter nästan hela Jargal blev en kommunistisk folkrepublik. Jih-pun är oroade över utvecklingen i Jargal, men den stora uppmärksamheten ligger fortfarande hos det kallakriget mellan VEFA och FSRR.

En stor maktfaktor är också de kuzheristiska staterna, som trots allt har kontroll över 60% av all sylvoleumutvinning i världen. De är dock inte alls lika hårt enade i någon försvarsallians, utan ligger tvärtom ganska ofta i luven på varandra.

Tillbaka till Ereb'98