ereblogo.gif (3385 bytes)
Handlingsplan

Som bas för Ereb'98 används Drakar&Demoners grundregler. Eftersom det inte förekommer några större skillnader mellan version 4 (DoD'91) och version 5 (DoD Chronopia) rent regelmässigt så spelar det ingen större roll vilken version som används. Ereb Altor-modulen (box eller bok) används som bas för beskrivandet av världen. DoD Magi (box) samt DoD Monster (box) används också.

Följande modifikationer behöver göras:

DoD grundregler:
KLART! Nya yrken
KLART! Nya bakgrundstabeller samt putsning av rollpersonsgenereringen
KLART! Nytt stridssystem anpassat för modern strid
Ereb Altor:
Historia och tidslinje
Nya landsbeskrivningar av Ereb Altor år 1498
Beskrivning av det strategiska och storpolitiska läget
DoD Monster:
Sållning av varelser som dött ut
Anpassning av varelser och monster till den nya världen
DoD Magi:
Juridisk översyn av magi
Utvecklingsmässig översyn av magi
Teoretisk magi, motsvarande kvantfysik, eventuellt som ny magiskola
Enhetsteori som anpassar magi till fysiken
Andra moduler att ta hänsyn till:
Krigarens Handbok
Altors Baksida

Tillbaka till Ereb'98