ereblogo.gif (3385 bytes)
Frequently Asked Questions

Är inte Ereb'98 väldigt likt Shadowrun?

På ytan möjligen, i och med att båda blandar fantasy och modern tid. Skillnaden är dock rejält stor: i Shadowrun förändras vår framtid så att den får inslag av fantasy, medan i Ereb'98 var fantasy-inslagen först och det moderna kom efter hand som världen utvecklades. Vidare är Shadowrun en blandning av cyberpunkgenren och fantasygenren, medan Ereb'98 är en fantasyvärld i nutid.


Kan man hjälpa till?

Det går väl bra. Skicka ett arbetprov till krille@foxtail.nu, men bli inte allt för besvikna om jag tackar nej. Jag har en ganska klar vision av hur Ereb'98 ska se ut och tänker inte göra avsteg från den, såvida inte alternativet är bättre.


Varför finns det inga magikerhärskare?

Den här debatten fördes ett tag på Target Games Drakar&Demoner-forum och några av de som stod som opposition är säkerligen inte övertygade än.

Poängen är att magin enligt Drakar&Demoners regler är ett ypperligt maktmedel om "marknaden" eller "målgruppen" är liten. Med Ereb'98s höga befolkningsantal, snabba kommunikationer och enorma komplexitet så är kontroll med den traditionella magin omöjlig. Förr i tiden kunde en person med en automatkarbin säkerligen hålla ett helt kungadöme i schack. Nu, år 1498, är en person med en automatkarbin ingenting mer än en soldat i en armé.

På samma sätt är det med magi. Förr i tiden kunde en magiker säkert hålla ett kungarike. Idag så skulle kungariket ha för många undersåtar för att magisk kontroll skulle vara praktiskt möjlig, och kungariket är på tok för komplext för att kunna skötas effektivt av en person. Magikern idag har att välja mellan att vara magiker eller att vara härskare - han har omöjligt tid med båda.

Dessutom är det långt mycket enklare att utbilda en person till soldat och ge honom en automatkarbin än att utbilda en person till magiker.


Varför har magin inte utvecklats?

Det har den. Den har bara lämnat den traditionella magin. Den klassiska magin är den som beskrivs i DoDs grundregler och i Magiboxen (Magikerns Handbok bortser jag faktiskt ifrån). Det är ett hantverk. Den moderna magin är en vetenskap och ligger närmare fysik än den klassiska magin. Man kan se den moderna magin som en kvantfysik blandad med magi, ungefär.


Vad kan man göra med den moderna magin?

Det mesta som man hittar i det moderna samhället. Halvledaren och atombomben är två exempel på kvant-taumaturgins resultat.


Varför fungerade inte krut i gamla DoD? Varför fungerar det nu?

Dessa två frågor är så nära relaterade att jag besvarar båda samtidigt. Orsaken till att krut inte fungerade förr kan förklaras med en kombination av alkemi och taskigt rollspelande. Svavel, salpeter och kol fungerar alldeles utmärkt, men alkemister blandar ju alltid i kvicksilver, mer svavel, älvavingar, drakblod, sprit et cetera - inte att undra på att det inte exploderade förr. Vad gäller det "taskiga rollspelandet" så är det bara löjligt att en rollperson helt spontant ska veta hur man blandar ihop tre ämnen och få nåt som kan explodera, eller att han "råkar" blanda just svavel, salpeter och kol i precis rätt proportioner för att det ska explodera.

Så svartkrut har liksom alltid fungerat alldeles utmärkt. Man har bara blandat helt fel tidigare.

Tillbaka