Senast uppskickade filer
2010-02-06
Downloads
FileT10_2.5.rtf
2009-01-06
Downloads
FileT10_2.4.rtf
2008-09-08
Downloads
FileT10_2.3.rtf
Sök filer
Sök efter: 
Sök namn: 
Sök beskrivningar: 


T10-avtalet PDF Skriv ut E-post
Användarna tycker:: / 0
DåligtBra 
Skrivet av Krister Sundelin   
2005-04-12

T10-avtalet

För att få använda T10-logotypen och varumärket så krävs en annan text, ett avtal mellan den som vill använda logotypen och varumärket, och Rävsvans Förlag. Texten finns även återgiven utan förklaringar i filen T10-systemet.rtf.

Avtalstexten

Parter: Detta avtal upprättas mellan Rävsvans Förlag och användaren.

Avsikt: T10-logotypen är till för att visa att innehållet i ett visst verk använder T10-systemet och som garant för att innehållet följer vissa gemensamma konventioner vad gäller skalor och procedurer. Avsikten med detta avtal är att försäkra att innehållet använder T10-systemet och därmed är berättigat att bära T10-logotypen.

Omfattning: Avtalet omfattar ett verk och är oberoende av format. Som verk räknas enskilda dokument eller sammanslagningar av dokument som tillsammans bildar en enhet. Avtalet omfattar också expansioner till dessa verk, det vill säga separata verk som utökar ett annat verk.

Minimalt användande: Reglerna och definitioner av värden och skalor i filen T10-systemet.rtf måste ingå i verket, men dock inte i expansionerna. De får skrivas om med egna ord, men minst dessa regler måste finnas med. De definierade termerna kan ändras, och definitionerna av dem och skalorna kan skrivas om med egna ord, men innebörden av dem måste finnas kvar. De behöver inte förklaras vid en och samma plats.

Expansioner måste följa definitionerna av skalor och värden i filen T10-systemet.rtf, men behöver inte ta med regler eller definitioner av värden och skalor.

Förklaringen av T10-systemet måste finnas med i oförändrad form, både i verket och dess expansioner.

Upphovsrätt och varumärken: Följande text måste stå någonstans i verket:

"T10-logotypen och T10-systemet är varumärken som tillhör Rävsvans Förlag, och används här med tillstånd."

Villkoren för publikationsrätten av filen T10-systemet.rtf måste respekteras. Villkoren för publikationsrätten står att finna i filen.

Expansioner måste respektera varumärket för den produkt som de expanderar.

Godkännande: Genom att använda T10-logotypen så godkänner man avtalet.

Upphävande och tvist: Rävsvans Förlag kan, om T10-logotypen används i brott mot avtalet, kräva att avtalet upphävs och produkter som använder logotypen dras in. Eventuell tvist hänvisas till domstol.

Vad detta innebär

T10-avtalet är ett avtal mellan Rävsvans Förlag å ena sidan och dig som spelskapare å andra sidan för att du ska få använda T10-systemet som varumärke och dess logotyp under former som bevarar varumärkets integritet. Det är ett enkelt avtal som i princip säger "jag låter dig använda min logga och mitt varumärke om du lovar att din produkt är ett T10-spel".

Till att börja med så är avsikten att säkra att ett T10-spel faktiskt är ett T10-spel, ingenting annat. Avsikten är alltså inte att sno upphovsrätten till ett verk, utan helt enkelt ge någon rätt att använda T10-varumärket om produkten är ett T10-spel. Ett T10-spel är ett T10-spel om det använder hela innehållet i filen T10-systemet.rtf. Om innehållet i filen inte ingår så är det inte ett T10-spel.

Spelet behöver inte bestå av ett enda dokument, utan kan bestå av en sammanslagning av flera dokument, till exempel ett ZIP-arkiv, en webbplats eller en ringpärm. T10-avtalet gäller då för hela sammanslagningen. Varje sådant verk kräver ett separat avtal.

Man får skriva om innehållet med egna ord om man vill och skyffla om i ordningen, men innebörden av hela texten måste ingå. Man kan också ändra termer, som till exempel att använda "figur" istället för "rollperson" eller "egenskap" istället för "attribut", men definitionerna kvarstår. Ett attribut är ett värde på en grundläggande egenskap som mäts på skalan -4 till +4 med medelvärde på 0, även om du kallar dem för "egenskaper". Du får även ha hur många eller hur få attribut som helst, och du får som sagt var kalla dem egenskaper om du vill.

I och med att filen ligger under Rävsvans Fria Licens så måste villkoren för detta uppfyllas, men den biten är enkel. Det räcker med den lilla snutten "vissa delar är © Krister Sundelin", lämpligen vid samma ställe som "T10-logotypen och T10-systemet är varumärken som tillhör Rävsvans Förlag, och används här med tillstånd", så är den delen av avtalet uppfyllt. Alternativet är att skriva om innehållet i filen T10-systemet.rtf.

Om dessa villkor uppfylls så får man använda T10-logotypen och varumärket. Man får i så fall inte upphovsrätten till det - varumärket T10-systemet med dess logga ägs fortfarande av Rävsvans Förlag - men man får använda varumärket och logotypen utan att betala avgift för det.

Man behöver inte skriva under något avtal för att använda varumärket. Det räcker med att du sätter T10-logotypen på din produkt. I så fall godkänner du avtalet och förbinder dig att uppfylla dess villkor. I utbyte så får du använda T10-logotypen.

< Föregående   Nästa >

Se även
lonefox.jpg
Omröstning
Skulle du kunna tänka dig att betala för konventsäventyrsserien om Yukikaze i tryckt form?
  
Prenumerationer

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.