Hem arrow Bus och bös arrow Bus arrow Avtal om källarmästarens ansvar
Senast uppskickade filer
2010-02-06
Downloads
FileT10_2.5.rtf
2009-01-06
Downloads
FileT10_2.4.rtf
2008-09-08
Downloads
FileT10_2.3.rtf
Sök filer
Sök efter: 
Sök namn: 
Sök beskrivningar: 


Avtal om källarmästarens ansvar PDF Skriv ut E-post
Användarna tycker:: / 9
DåligtBra 
Skrivet av Krister Sundelin   
2005-04-28

Avtal

avseende ansvar och rättigheter, träffat mellan källarmästaren, här nedan kallad källarmästaren, och spelgruppen, här nedan kallad spelgruppen.

Källarmästaren har alltid rätt.
I de fall då källarmästaren inte har rätt gäller 1§ automatiskt, förutsatt att inte 3-6§ och/eller force majeure inträffar. Se även 8§ och 10-14§.
Källarmästaren har inte rätt om spelgruppen röstar ner källarmästarens beslut med enkel majoritet.
3§1 Votering om huruvida källarmästare har rätt eller icke kan när som helst begäras av enskild medlem i spelargruppen. Votering måste stödjas av ytterligare en medlem i spelargruppen.
3§2 Vid osäkerhet kan rösträkning begäras av källarmästare eller enskild medlem i spelargruppen.
3§3 Källarmästaren har utslagsröst vid rösträkning.
Källarmästaren har inte rätt då han helt uppenbart har fel.
4§1 Med "helt uppenbart har fel" menas alla de situationer som strider mot bättre vetande och/eller sunt förnuft.
Källarmästaren har inte rätt då han inte är närvarande.
5§1 Med "inte närvarande" menas på toaletten, annorstädes, ute, borta, drömmande eller på annat sätt frånvarande.
5§2 Källarmästarens frånvarande status kan komma att omvärderas om han skulle återvända.
Källarmästaren har inte alltid rätt utanför spelet.
6§1 Som "utanför spelet" räknas alla situationer då spel inte pågår.
Endast källarmästaren och spelgruppen äger automatiskt närvarorätt vid spelmöten.
7§1 Utomstående kan bifallas närvarorätt vid spelmöten. Enkel majoritet fordras.
7§2 Syskon till källarmästare och/eller medlemmar i spelgruppen äga ej närvarorätt vid spelmöten. Dispens kan lämnas om spelgruppen röstar för detta med två tredjedels majoritet.
7§3 Utomstående personer som är närvarande vid spelmöten äga ej rösträtt, men väl yttranderätt.
7§4 Bifallen närvarorätt för utomstående kan komma att dras in om spelgruppen röstar för detta. Enkel majoritet fordras.
7§5 Samma sak gäller även yttranderätt.
Källarmästaren åtar sig att skapa och leda äventyr för spelgruppen efter bästa förmåga.
8§1 Äventyr behöver inte spelas regelbundet.
Spelgruppen kan votera om missnöjesförklaring av källarmästaren om 8§ inte tillfredsställs. Två tredjedels majoritet för en missnöjesförklaring krävs för att den ska träda i kraft.
9§1 En missnöjesförklarad källarmästare behöver inte avgå från sin post.
10§ Vare sig källarmästare eller enskild medlem i spelgruppen behöver vara närvarande vid spelmöte.
10§1 Om källarmästaren är frånvarande ställs spelmötet automatiskt in.
10§2 Om för många enskilda medlemmar i spelgruppen är frånvarande kan källarmästaren inställa spelmötet.
10§3 Inställt spelmöte kan ersättas med annan aktivitet.
11§ Enskilda missnöjda medlemmar i spelgruppen äga rätt att utträda ur spelgruppen.
11§1 Ur spelgruppen utträdda medlemmar äga inte rätt att närvara vid spelmöten.
11§2 Ej heller äga sådan utträdd medlem rösträtt.
11§3 11§1 kan upphävas enligt 7§1-2.
12§ Källarmästaren är ej förbjuden att ta emot gåvor från enskilda medlemmar i spelgruppen.
12§1 Källarmästaren är ej heller förbjuden att påverkas fördelaktigt gentemot givande medlem i spelgruppen.
12§2 12§1 kan ej upphävas med stöd i 3§.
13§ Medlemmar i spelgruppen samt källarmästare äga ej ansvar för eventuella skador som uppstår i samband med spelet, under förutsättning att spelet spelas enligt reglerna.
14§ Detta avtal gäller tills vidare med automatisk förlängning med ett spelmöte.
14§1 Detta avtal kan omförhandlas om två tredjedels majoritet röstar för omförhandling enligt 3§1-3.
14§2 Detta avtal upphävs automatiskt vid force majeure. Force majeure omfattar, men är inte begränsat till strejk, lockout, regeringsbeslut, mirakel, krig eller naturkatastrof.

Avtalets parter godkänner detta avtal genom bevittnade underteckningar av detta avtal.

 
 

Källarmästare

 
 

Ombud för spelgruppen

 
 

Vittne

 
 

Vittne

< Föregående   Nästa >

Se även
asako.jpg
Omröstning
Skulle du kunna tänka dig att betala för konventsäventyrsserien om Yukikaze i tryckt form?
  
Prenumerationer

Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.